Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 34
Про надання права керівникам дитячих будинків видавати дітям-сиротам грошову компенсацію у випадках призову їх на дійсну військову службу, а також реєстрації шлюбу

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Куба про надання Республіці Куба технічного сприяння в організації і діяльності органів державного нагляду за створенням та безпечною експлуатацією атомних електростанцій...

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Директива Ради 89/117/ЄЕС "Щодо зобов"язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних та фінансових установ, що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої держави-члена"

Про створення державних заказників республіканського значення, ботанічного саду та дендрологічного парку

Про утворення при Верховній Раді Української РСР Комісії по сприянню у забезпеченні прав і інтересів реабілітованих і створенні пам"ятників жертвам репресій, що мали місце в період 30 - 40-х і початку 50-х років

Зміни до розділу 8 "Гірничорудна промисловість"

Зміни до розділу 34 "Водогосподарське будівництво" Збірника цін на проектні роботи для будівництва

Про Комісію Президії Ради Міністрів УРСР по вдосконаленню господарського механізму

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядами Королівства Бельгії та Великого Герцогства Люксембург про взаємне заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядами Королівства Бельгії та Великого Герцогства Люксембург про взаємне заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Фінляндської Республіки про сприяння здійсненню та взаємний захист капіталовкладень

Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за спекуляцію та виконання постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання

Зміни і доповнення до Розділу 27 "Промисловість будівельних матеріалів"

Про генеральний план розвитку м. Одеси

Питання Українського республіканського відділення Радянського фонду милосердя і здоров"я

Про скасування постанов Ради Міністрів УРСР, пов"язаних з увічненням пам"яті А.О. Жданова

Зміни І доповнення до розділу 39 "Житлові та цивільні будинки"

Про внесення зміни до Положення про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років працівникам проектних, дослідницьких і проектно-дослідницьких організацій

Про розширення самостійності Виставки досягнень народного господарства УРСР в питаннях управління й організації оплати праці

Санітарні правила для виробництв матеріалів на основі вуглецю (вуглецевих, графітованих, волокнистих, композиційних)

Тимчасові санітарно-гігієнічні вимоги до кооперативів та індивідуальної трудової діяльності по виробництву, ремонту і наладці промислових виробів і побутової техніки, а також в сфері кустарно-ремісничих промислів

Про ліквідацію системи головних міністерств і відомств СРСР у виробництві товарів народного споживання

Протокол про розміщення та будівництво Генеральних консульств Союзу Радянських Соціалістичних Республік в Мюнхені та Федеративної Республіки Німеччини в Києві

ІНСТРУКЦІЯ про порядок збереження за громадянами, що тимчасово відсутні з причин та характеру роботи, жилого приміщення в місці постійного проживання

Президія Верховної Ради Української РСР Постанова

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань житлової кооперації

Про поширення на працівників профспілкових і комсомольських органів умов матеріально-побутового забезпечення

Підсумковий документ Віденської зустрічі держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Витяг)

Про норми витрат на харчування і медикаменти в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР з питань народної освіти

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в галузі базових наукових досліджень

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотиків

Про заміну молока

Про стан технічного переоснащення підприємств легкої промисловості УРСР та перебудову управління науковими дослідженнями в галузі в умовах повного господарського розрахунку і самофінансування

Про створення національного природного парку "Синевир"

Проблема біженців та осіб, що шукають притулку, які виїжджають у неорганізованому порядку з країни, в якій вони вже отримали захист

Політика протидії корупції

Про доповнення пункту 29 Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу

Про ліквідацію Головного управління Української РСР по іноземному туризму

Норми втрат рідких харчових продуктів при продажу через автомати, ізотермічні ємності та інше обладнання

Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про принципи співробітництва в будівництві в 1989 - 1992 роках наземних об"єктів Тиретського соляного рудника в Іркутській області

Щодо внесення змін до Норм витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів РД 200 УРСР 84001-3-88

Про внесення змін до діючих Правил користування тепловою та електричною енергією

Коли щодо виконавця певних дій відмовлено в притягненні до кримінальної відповідальності через відсутність складу злочину, то співучасник цих дій також звільняється від відповідальності з цієї ж підстави

Про практику розгляду судами спорів про оплату праці робітників і службовців

Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС "Про наближення законодавства держав- членів, що стосується торгових марок"

Директива N 89/109/ЄЕС Ради ЄЕС про зближення законів держав - членів ЄЕС щодо матеріалів і виробів, призначених для безпосереднього контакту з харчовими продуктами

Конвенція Організації Об"єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань паливно-енергетичного комплексу та деяких інших галузей промисловості

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань фінансів і штатів

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення, Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про доповнення статті 4 Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік

Про визнання такими, що втратили чинність, і внесення змін до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань планування, матеріально-технічного постачання та деяких інших питань

Директива 88/627/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств стосовно інформації, що має бути опублікована, коли один з основних пакетів акцій товариства, акції якого котируються на біржі, придбавається або продається

Санітарні правила для виробництв синтетичних полімерних матеріалів і підприємств по їх переробці

Регламент міжнародного електрозв'язку (заключні акти Всесвітньої адміністративної конференції з телеграфії та телефонії)

Конвенція про міжнародні переказні векселі та міжнародні прості векселі

Резолюція 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року "Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув"язенню будь-яким чином"

Про поширення на авторів, які працюють над рукописами шкільних підручників, що випускаються видавництвами союзних республік і областей, чинність пункту 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 11 липня 1986 р. N 818

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ісламської Республіки Іран про співробітництво у будівництві та експлуатації гідровузлів "Ходааферін" та "Гиз-Галаси" на прикордонній річці Аракс

Декларація про запобігання та усунення спорів і ситуацій, які можуть загрожувати міжнародному миру та безпеці, і про роль ООН в цій галузі

Про затвердження норм втрат (бою) електроарматурного і лампового скла, електроустановочних виробів, електроламп при транспортуванні, зберіганні та реалізації

Про продаж громадянам у власність квартир у будинках державного і громадського житлового фонду

Інструкція N 15 з охорони праці для електрозварювальника

Інструкція для відповідальних осіб по нагляду за підйомними спорудами, справним станом вантажопідіймальних кранів та за безпечне здійснення робіт по переміщенню вантажів кранами

Інструкція N 14 з охорони праці для електрослюсаря (будівельного)

Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР

Про вибори народних депутатів СРСР

Інструкція з протипожежної безпеки

Інструкція про надання першої допомоги потерпілим від електричного струму та при інших нещасних випадках

Про внесення змін до постанов Держкомпраці та ВЦРПС з питань виплати винагороди за вислугу років

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань продажу по дрібному опту товарів ринкового фонду

Про заходи щодо посилення боротьби з розповсюдженням СНІД в СРСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Індія про уникнення подвійного оподаткування доходів

Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"

Про внесення змін у систему почесних звань Української РСР

Про вдосконалення порядку нагородження державними нагородами Української РСР

Санітарні правила пристрою і експлуатації систем централізованого гарячого водопостачання

Про об"єднання Самбірської міської і Самбірської районної Рад народних депутатів Львівської області

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань народної освіти і деяких інших питань

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про зміни в системі органів управління Української РСР та про внесення змін до Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"

Резолюції міжнародної конференції з гармонізованої системи засвідчення та оформлення свідоцтв

Протокол 1988 року до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року

Про затвердження тимчасової норми природної втрати етилового спирту

Про визнання такими, що втратили силу, нормативних актів у зв'язку з Положенням про постачання продукції виробничо-технічного призначення і Положенням про постачання товарів народного споживання

Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Санітарні правила оснащення, обладнання і утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів і професійно-технічних училищ

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань науково-технічного прогресу, якості продукції та деяких інших питань

ЗМІНИ до Розділу 42 "Підприємства торгівлі та громадського харчування" Збірника цін на проектні роботи для будівництва

Про вилучення вогнестрільної зброї і бойових припасів у деяких категорій громадян

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань праці і заробітної плати

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних ціляхПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка