Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 38
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань преміювання робітників виробничих галузей народного господарства господарства

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Португальскої Республіки про економічне, промислове та технічне співробітництво

Одержання особою заробітної плати понад максимально встановлені розміри за особисто виконану роботу не містить складу кримінально караного діяння

Питання Українського госпрозрахункового зовнішньоторгового об"єднання при Раді Міністрів УРСР

Загальносоюзні санітарно-гігієнічні і санітарно-протиепідемічні правила і норми. Санітарно-гігієнічні правила і норми. Устрій, утримання та організація режиму дитячих санаторіїв. СанПін 42-125-4437-87

Про поширення дії постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 березня 1987 р. N 326

Відповідно до ст. 31 КК України додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади призначається лише в тих випадках, коли злочинна діяльність винної особи була пов"язана з використанням службового становища

Положення про договори на створення (передачу) науково-технічної продукції

Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях

Про лікувально-охоронний режим в лікувально-профілактичних установах

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення і ліквідацію деяких органів державного управління Української РСР і про внесення змін до статей 24, 26 і 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"

Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного садівництва і городництва

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР з деяких питань планування і економічного стимулювання

Перелік хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів

Про визнання такими, що втратили чинність та внесення змін до рішень Уряду СРСР з питань капітального будівництва

Про затвердження спеціалізованих форм первинної облікової документації з інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

Тимчасове положення про СНІД

Декларація стосовно ейтаназії

Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років працівникам об"єднань виробничо-технологічної комплектації системи Міністерства меліорації і водного господарства СРСР та управлінь виробничо- технологічної комплектації, що входять до їх складу

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Декларація стосовно трансплантації людських органів

Про введеня в дію Правил кредитування матеріальних запасів та виробничих затрат

Санітарні норми допустимих концентрацій (ПДК) хімічних речовин в грунті

Правила кредитування матеріальних запасів та виробничих затрат

Одержання лікарем винагороди за належне виконання своїх професійних обов"язків, а не за виконання функцій службової особи, не може розглядатися як одержання хабара

Про затвердження Єдиних відомчих норм часу та розцінок на зуботехнічні роботи, Єдиних відомчих норм часу та розцінок на косметичні роботи та Єдиних відомчих норм обслуговування та виробітку на роботи з профілактичної дезінфекції населених пунктів міс...

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 вересня 1987 р. N 1058 "Про дальший розвиток радянської архітектури і містобудування"

Резолюція 42/7 (XLII) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення або реституція культурних цінностей країнам їх походження"

Про заходи по дальшому розвитку і забезпеченню сталої роботи цементної промисловості

Про кордони округу та зон санітарної охорони курортів Великої Алушти в Кримській області

Про збільшення тривалості оплачуваного періоду по догляду за хворою дитино

Про визнання такими, що втратили чинність рішень Уряду СРСР з питань обліку та звітності

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань соціалістичного змагання

Конвенція про соціальне забезпечення моряків (переглянута) N 165

Про атестацію середніх медпрацівників

Рекомендація щодо репатріації моряків N 174

Погроза вбивством та доведення до спроби самогубства помилково кваліфіковані як замах на вбивство

Рекомендація щодо соціально-побутового обслуговування моряків у морі та в порту N 173

Конвенція про соціально-побутове обслуговування моряків в морі та в порту N 163

Про визнання такими, що втратили чинність та внесення змін до рішень Уряду СРСР з питань фінансів, кредиту та розрахунків у народному господарстві у зв'язку з законом СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)" та іншими рішеннями про перебудову уп...

Конвенція про охорону здоров"я та медичне обслуговування моряків N 164

Угода між Урядом СРСР та Урядом Фінляндської Республіки стосовно уникнення подвійного оподаткування у відношенні прибуткових податків від 6 жовтня 1987 р.

Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років працівникам виробничих протезно-ортопедичних об'єднань і підприємств міністерств соціального забезпечення союзних республік

Положення щодо політики в галузі дитячого здоров"я

Положення про генетичне консультування та генну інженерію

Декларація, прийнята на Ранчо Міраж, стосовно медичної освіти

Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління

Положення про запліднення in-vitro та трансплантацію ембріонів

Про присвоєння найменувань новозбудованим населеним пунктам Житомирської області

Правила ведення бухгалтерського обліку та звітності в установах банків СРСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ірландії про повітряне сполучення

Замах на вбивство можливий лише з прямим умислом

Про заходи по дальшому поліпшенню доставки періодичної преси населенню, зміцненню матеріально-технічної бази газетно-журнального виробництва, експедирування і доставки періодичних видань

Типова інструкція до складання звітів промислових підприємств (об"єднань) з продукції

Особа, яка оспорює своє батьківство, повинна довести, що вона не є батьком дитини, при реєстрації народження якої вона записана як батько

Рекомендація N 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Стосовно спрощення кримінального правосуддя"

Рекомендація N R (87) 20 Комітету міністрів державам-членам "Про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх"

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар

Про заходи по розвитку виробництва харчових замінників цукру

Про затвердження "Інструкції з обліку крові при її заготівлі і переробці в установах і організаціях охорони здоров"я"

Відповідно до ст. 98 КПК України, якщо кримінальну справу було порушено щодо конкретних осіб і закрито, то порушення справи щодо нової особи є обов"язковим

Про внесення змін і доповнень до Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об"єднаннями, підприємствами, організаціями і установами

Щодо введення в дію Положення про медичний огляд у збройних силах СРСР (на мирний та воєнний час)

Про ліквідацію Міністерства вугільної промисловості Української РСР, Міністерства геології Української РСР і Міністерства чорної металургії Української РСР

Про першочергові заходи по поліпшенню охорони здоров'я в Українській РСР в 1988-1990 роках

Про підвищення пожежо- і вибухобезпечності елеваторів, млинових, круп"яних, комбікормових, хлібопекарських, дріжджових та інших підприємств, що переробляють пилоутворюючі органічні матеріали

Про створення Українського госпрозрахункового зовнішньоторгового об"єднання при Раді Міністрів УРСР

Про внесення змін до статті 77 Кодексу законів про працю Української РСР і статті 24 Положення про товариські суди Української РСР

Методичні вказівки щодо епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями

Нормативи і методи мікробіологічного контролю продуктів дитячого харчування, виготовлених на молочних кухнях системи охорони здоров'я. СанПін 42-123-4423-87

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 40. Районне планування, планування та забудова населених пунктів

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань ОСП-72/87

Про організацію виконання в республіці постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по усуненню серйозних недоліків у роботі з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без піклування батьків, докорінному поліпшенню їх виховання, навчання і матеріального за...

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Гондурас

Про внесення змін і доповнень до законодавства Української РСР з питань державного арбітражу

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про удосконалення експертизи проектів і кошторисів на будівництво підприємств, будинків та споруд, підвідомчих республіканським і місцевим органам управління

Про залучення студентів вузів і учнів середніх спеціальних учбових закладів на збирання врожаю сільськогосподарських культур у 1987 році

Про персональні пенсії видатним спортсменам

Угода про вирішення практичних проблем, пов"язаних з глибоководними видобувними районами морського дна

Про перетворення Центрального статистичного управління Української РСР у Державний комітет Української РСР по статистиці

Про призначення Слєпічева О.І. першим заступником Міністра торгівлі УРСР

Про віднесення міста Кіровське Донецької області до категорії міст обласного підпорядкування

Про вільний вибір дільничого лікаря

Про затвердження норм природного збитку бензинів у разі перевезення морськими суднами наливом

Про створення агропромислових комбінатів "Рось" і "Дністровський"

Методичні вказівки по боротьбі з гризунами в житлових будинках

Про внесення доповнення до Положення про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років в будівельно-монтажних трестах, будівельно-монтажних управліннях та в прирівняних до них організаціях, що здійснюють будівництво підрядним способом, та в...

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на прибутки

Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на прибутки

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Малайзії про морський транспорт

Про встановлення доплат за сумісництво професій (посад), розширення зон обслуговування чи збільшення обсягу виконуваних робіт робочим та молодшому обслуговуючему персоналу центральних апаратів Мінвузу СРСР та мінвузів союзних республік

Про організацію в госпрозрахункових наркологічних кабінетах і амбулаторіях анонімного лікування хворих наркоманією і токсикоманією і заходах з підвищення ефективності організаторської роботиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка