Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 41
Про забезпечення виконання завдань, встановлених постановою Ради Міністрів СРСР від 21 листопада 1986 р. N 1397

Про додаткові заходи морального і матеріального заохочення колективів підрозділів і передовиків колгоспів, радгоспів, підприємств і організацій м'ясної, молочної, комбікормової промисловості, підприємств і організацій з обслуговування галузі тваринни...

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Республіки Румунії про транзит територією Соціалістичної Респуліки Румунії радянського природного газу до Туреччини, Греції та інших країн

Про збільшення кількості Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці

Про затвердження Положення про порядок обороту багатообігових засобів пакетування і спеціалізованих контейнерів в народному господарстві

Про затвердження норм природнього зменшення медикаментів, вати, медичних п'явок і скляного аптечного посуду в аптечних закладах та Інструкції про їх застосування

Про внесення змін і доповнень до Статуту Українського товариства мисливців і рибалок

Конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів

Рекомендація Комісії 87/62/ЄЕС "Щодо моніторингу та контролю за великими ризиками кредитних установ"

Директива Ради 87/102/ЄЕС "Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо споживчого кредиту"

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про генеральний план розвитку міста Кривого Рога Дніпропетровської області

Про хід робіт по уточненню планів технічного переозброєння галузей, об'єднань і підприємств республіки на дванадцяту п'ятирічку

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Директива Ради 87/54/ЄЕС "Стосовно правової охорони топографії напівпровідникових виробів"

Про організацію виконання в Українській РСР постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 жовтня 1986 р. N 1300 "Про вдосконалення практики підготовки і перепідготовки кадрів для освоєння нової техніки і технології в галузях народного господарства"

Про продовження на 1986 рік чинності постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1973 р. N 586

Про подальше вдосконалення управління підприємствами і організаціями Міністерства чорної металургії УРСР

Про економне витрачання державних хлібних ресурсів

Про висновки Планово-бюджетних та інших постійних комісій палат Верховної Ради СРСР при розгляді на шостій сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання Державного плану економічного і соціального розвитку СРСР і Державного бюджету СРСР на 1987 рі...

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про похорон персонального пенсіонера Міністерства оборони СРСР генерал-полковника у відставці В.Ф. Чижа

Про переведення на нові умови господарювання об'єднань (підприємств) і організацій автомобільного транспорту загального користування

Про призначення т. Магди І.І. заступником Міністра енергетики і електрифікації УРСР

Про внесення змін та доповнень до роз"яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати та Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 р. N 30/39 "Про порядок оплати тимчасового замісництва"

Резолюція 41/187 (XLIV) Генеральної Асамблеї ООН "Проголошення всесвітнього десятиріччя розвитку культури" (витяг)

Директива Ради 86/635/ЄЕС "Щодо річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ"

Резолюція 41/117 Генеральної Асамблеї ООН "Неподільність та взаємозалежність економічних, соціальних, культурних, цивільних та політичних прав"

Резолюція 41/114 Генеральної Асамблеї ООН "Наслідки науково-технічного прогресу для прав людини"

Резолюція 41/1283 Генеральної Асамблеї ООН Декларація про право на розвиток

Рекомендація N R (86) 16 Комітету міністрів Ради Європи "Про музичну освіту

Резолюція 41/65 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи, що стосуються дистанційного зондування Землі з космосу"

Декларація про соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо у разі передачі дітей на виховання та їх усиновлення на національному і міжнародному рівнях

Про склад Республіканської комісії по забезпеченню безпеки шляхового руху

Про затвердження Типового статуту садівничого товариства

Міжнародний кодекс рекламної практики

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про об"єднання Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії Української РСР і Міністерства промислового будівництва Української РСР в Міністерство будівництва Української РСР"

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1987 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Про заходи щодо подальшого розвитку контейнерних та пакетних перевезень вантажів в 1986-1990 роках

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1987 рік

Про Державний бюджет Української РСР на 1987 рік

Делійська Декларація про принципи вільного від ядерної зброї та ненасильницького миру

Декларація про дружбу і співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Бенін

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Зімбабве про повітряне сполучення

Про заснування стипендії імені В.С. Косенка

Про затвердження норм природного убутку кварцевого піску при зберіганні без тари на відкритих майданчиках протягом двох місяців

Про генеральний план розвитку міста Миколаєва

Про заходи по поліпшенню якості хлібобулочних і макаронних виробів та підвищенню матеріальної заінтересованості трудових колективів у їх виробництві

Про Державний бюджет Української РСР на 1987 рік

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1987 рік

Норми природного убутку хімічної продукції при зберіганні на складах

Про затвердження Переліку доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів робітників об"єднань, підприємств і організацій виробничих галузей народного господарства, на які нараховуються премії за результати господарської діяльності в виробн...

Про затвердження Переліку доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об"єднань, підприємств і организацій виробничих галузей народного господарства, на які нараховуються премії за результатами господарської діяльності вироб...

Тринадцята директива Ради Європейського Співтовариства 86/560/ЄЕС "Щодо гармонізації законодавства держав-членів Європейського Співтовариства щодо податків з обороту - Правила відшкодування податку на додану вартість платникам податку, які не мають постій

Про затвердження Положення про курорт Сатанів

Про пільги при продажу товарів тривалого користування в кредит

Про представника Української РСР на Конференцію ООН по оголошенню внесків на заходи в галузі розвитку на 1987 рік

Про внесення доповнень до Положення про порядок проведення атестації керівників, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку

Про затвердження показників для віднесення управлінь, виробничих об"єднань, підприємств і організацій автомобільного транспорту, транспортно-експедиційного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт та їх підрозділів до груп з оплати праці кері...

Про утворення Урядової комісії з розслідування причин аварії нещасного випадку на шахті імені Максима Горького виробничого об'єднання "Донецьквугілля" Міністерства вугільної промисловості УРСР

Про утворення комісії з розслідування обставин аварії з автобусом ЛАЗ-695 у Черновицькій області

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту

Про затвердження порядку відшкодування витрат з виконання природоохоронних заходів, пов'язаних з видобутком нерудних будівельних матеріалів підприємствами Головрічфлоту УРСР

Про утворення комісії з розслідування обставин аварії пасажирських потягів N 38 Київ - Донецьк і N 635 Кривий Ріг - Київ

Загальносоюзні санітарно-гігієнічні і санітарно-протиепідемічні правила і норми. Санітарно-гігієнічні правила і норми з організації навчання дітей шестирічного віку

Кодекс професійної етики IKOM

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР і затвердження Положення про лікувально-виховний профілакторій для хворих на наркоманію

Декларація стосовно незалежності та професійної свободи лікаря

Рада Міністрів Української РСР Розпорядження

Інструкція про розрахункові, поточні та бюджетні рахунки, що відкриваються в установах Держбанку СРСР

Додаткове покарання може бути призначено за сукупністю вироків лише тоді, коли воно не відбуте за попереднім вироком або призначене за новий злочин

Про підсумки роботи народного господарства за 9 місяців ц. р., заходи по забезпеченню виконання Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР і Державного бюджету УРСР на 1986 рік та про роботу народного господарства в наступний зимовий період

Щодо розширення прав науково-дослідних установ, конструкторських та технологічних організацій промисловості у використанні фонду заробітної плати

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України з питань організації соціалістичного змагання

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на IV квартал 1986 року

Про план підготовки законодавчих актів Української РСР, постанов Уряду Української РСР і пропозицій по вдосконаленню законодавства Української РСР на 1986-1990 роки

Щодо вирішення питань оплати праці робітникам, що залучаються до сільськогосподарських робіт у жовтні - грудні 1986 року

Про засідання Ради Міністрів УРСР

Рада Міністрів Української РСР Розпорядження

Про зміну деяких рішень Уряду УРСР з питань державного обов'язкового страхування майна колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств

Інструкція по прийманню, обліку, зберіганню та видачі речей, грошей, грошових документів і цінностей, що належать хворим, які знаходяться в лікувально-профілактичних установах охорони здоров"я

Про склад делегації Української РСР на XXV Міжнародну конференцію Червоного Хреста

Про посилення боротьби з гельмінтозами в УРСР

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради з питань організації соціалістичного змагання

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР Постанова

Про заходи щодо подальшого розвитку образотворчого мистецтва і укріпленню його матеріально-технічної бази

Про заходи по дальшому розвитку виробництва місцевих будівельних матеріалі

Про присвоєння імен суднам Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР

Про заходи щодо збільшення використання в дванадцятій п'ятирічці природного і зрідженого нафтового газів як моторного палива

Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці

Про умови республіканського соціалістичного змагання областей і районів за успішне виконання планів і соціалістичних зобо'вязань, збільшення виробництва та реалізації продуктів землеробства і тваринництва, підвищення їх якості, забезпечення у цих гал...

Про граничну ставку квартирної плати, плату за комунальні послуги в будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, а також плату за користування майном та надані послуги

Про заснування додатково перехідних Червоних прапорів для нагородження колективів науково-технічних комплексів, наукових установ, підприємств і організацій Академії наук УРСР - переможців у республіканському соціалістичному змаганні

Про затвердження Типового переліку робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці на підприємствах і в організаціях автомобільного транспорту

Про затвердження Типового переліку робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці на підприємствах машинобудівної і металообробної промисловості

Про межі округу і зон санітарної охорони курорту Пуща-Водиця в м. КиєвіПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка