Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 42
Про підготовку юридичних кадрів для радянських органів

Питання Міністерства будівництва УРСР

Статут Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на IV квартал 1986 року

Про факти грубого порушення Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури"

Про затвердження Статуту Українського товариства охорони природи

Про вдосконалення системи реєстрації, розслідування, обліку та аналізу професійних захворювань в СРСР

Про норми природної втрати етилового спирту при зберіганні, переміщенні та транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом

Про стан заготівлі кормів для тваринництва в колгоспах і радгоспах Черкаської області

Про затвердження Положення про Комісію Президії Ради Міністрів УРСР по товарах і послугах

Про призначення тт. Бояркіна В.І., Глушенка І.І., Дубровіна В.І., Мамічева А.В., Осипова М.Є., Плітіна В.Н. заступниками Міністра будівництва УРСР

Про штатну чисельність Згурівського райвиконкому Київської області

Про призначення тт. Гордійчука Г.П. і Короткевича А.А. першими заступниками Міністра будівництва УРСР

Декларація про основи дружніх взаємовідносин та співробітництва між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Демократичною Республікою Мадагаскар

Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію

Про організацію виконання в республіці постанов ЦК КПРС від 17 вересня 1986 р. "Про вдосконалення організації заробітної плати та введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників виробничих галузей народного господарства" та від 18 вере...

Про доповнення Переліку робіт, у разі виконання яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації

Про призначення т. Осипенка С.Ю. першим заступником Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Чалого В.О.

Про затвердження Правил подачі газу магістральним газопроводам і споживачам

Про підписання Українською РСР Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію і Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації

Рекомендація 1046 (1986) щодо використання ембріонів та плодів людини для цілей діагностики, терапії, наукових досліджень, промислового використання та торгівлі

Про порядок матеріального забезпечення призваних на збори військовозобов'язаних

Про затвердження т. Закордонця П.С. членом колегії Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР

Про додаткові заходи щодо більш повного використання ресурсів шубно-хутряної сировини і збільшення виробництва теплого одягу та взуття

Республіканські будівельні норми "Планування і забудова районів індивідуального житлового будівництва в населених пунктах Української РСР" РСН 341-86

Про вдосконалення організації заробітної плати та введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників виробничих галузей народного господарства

Про порядок підведення підсумків Всесоюзного соціалістичного змагання за успішне виконання завдань дванадцятої п'ятирічки

Питання Державного комітету УРСР по фізичній культурі і спорту

Про роботу, яка проводиться Міністерством лісової і деревообробної промисловості УРСР по докорінному підвищенню якості продукції відповідно до вимог ЦК КПРС і ЦК Компартії України з цього питання

Про призначення начальника Головного управління планування економічного і соціального розвитку галузей агропромислового комплексу та заступників начальників головних управлінь Держагропрому УРСР

Про об'єднання Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії Української РСР і Міністерства промислового будівництва Української РСР в Міністерство будівництва Української РСР

Про заходи по поліпшенню постачання населення мм. Москви і Ленінграда плодоовочевою продукцією і картоплею

Про поліпшення організації юридичної допомоги населенню Міністерством юстиції УРСР

Про порядок матеріального забезпечення призваних на збори військовозобов'язаних

Щодо преміювання переможців у республіканському соціалістичному змаганні за своєчасне збирання, вивезення і переробку цукрових буряків урожаю 1986 року

Щодо преміювання переможців у республіканському соціалістичному змаганні за своєчасне збирання, вивезення і переробку цукрових буряків урожаю 1986 року

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок Постанова

Про передачу окремих об'єднань, підприємств і організацій Держагропрому УРСР з республіканського в місцеве підпорядкування

Про підвищення оплати праці працівникам, що зайняті на роботах в населених пунктах з підвищеною радіоактивністю

Про затвердження т. Гумінського П.В. членом колегії Міністерства меліорації і водного господарства УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Грубого П.П.

Про заходи по вдосконаленню господарського механізму в будівництві

Про вдосконалення планування, економічного стимулювання та управління у державній торгівлі і споживчій кооперації

Про затвердження т. Трачука Г.Й. членом колегії Міністерства місцевої промисловості УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Пікельняка М.Є.

Про затвердження т. Козака А.М. членом колегії Міністерства житлово-комунального господарства УРСР і увільнення від цих обов'язків т. Сафарова Г.С.

Про призначення тов. Гаркавенка С.П. начальником відділу легкої і місцевої промисловості Держплану УРСР, тов. Михайлюка Б.Т. начальником відділу товарів народного споживання і послуг населенню цього Комітету

Про організацію республіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні, вивезенні та укладанні в кагати цукрових буряків

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Швейцарською Конфедерацією з податкових питань від 5 вересня 1986 року

Про покращення матеріального становища населення, що мешкає в неселених пунктах з обмеженим використанням сільськогосподарської продукції місцевого виробництва у зв"язку з аварією на Чорнобильській АЕС

Про заходи по поліпшенню постачання населення м. Києва плодоовочевою продукцією і картоплею в 1986-1990 роках

Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу

Про направлення з Української РСР вантажних автомобілів на збирання врожаю в Казахську РСР

Про увічнення пам'яті Героя Соціалістичної Праці, народної артистки СРСР Н.М. Ужвій

Про склад делегації Української РСР на спеціальну сесію Генеральної Асамблеї ООН з питання щодо Намібії

Про призначення т. Вільського В.В. заступником Міністра легкої промисловості УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Воробйова В.О.

Про прийняття Українською РСР поправок до Конвенції і Експлуатаційної угоди про Міжнародну організацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ)

Про утворення Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по товарах і послугах

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР

Про забезпечення в республіці фірмового технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС від 25 липня 1986 р. "Про подальше вдосконалення партійного керівництва Радами народних депутатів" і постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1986 р. N...

Про залучення студентів вузів і учнів середніх спеціальних учбових закладів на збирання врожаю сільськогосподарських культур у 1986 році

Про додатковий розподіл у 1986 році нафтопродуктів для виконання робіт по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Про затвердження т. Шевчука О.О. членом колегії ЦСУ УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Ступи О.Д.

Про склад делегації Української РСР на нараду соціалістичних країн по підготовці до сесій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ

Про розподіл та заснування перехідних Червоних прапорів для нагородження переможців у республіканському соціалістичному змаганні

Про заходи по якісному поліпшенню меліорованих земель у колгоспах і державних господарствах Української РСР

Про заходи щодо поліпшення використання підземних вод і посилення їх охорони від виснаження і забруднення

Форми первинної облікової документації в торгівлі та громадському харчуванні

Про додаткові заходи по забезпеченню своєчасного збирання, вивезення і переробки цукрових буряків урожаю 1986 року

Про затвердження т. Слободенюка В.М. членом колегії Комітету державної безпеки УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Князева Ю.В.

Щодо порядку проведення робіт з консервації будівельних об"єктів

Про внесення доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про розширення прав облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів по встановленню цін на товари народного споживання

Про додаткове виробництво і збільшення якості товарів народного споживання у 1986 році

Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення і комунально-побутових підприємств паливом у дванадцятій п'ятирічці

Про встановлення додатково посади заступника Міністра охорони здоров'я УРС

Про прийняття Українською РСР Протоколу про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Про увільнення т. Максименка С.Х. від обов'язків члена колегії Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР

Про порядок встановлення роздрібних цін на картоплю і плодоовочеву продукцію

Про зміну структури центрального апарату Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті

Про додаткові заходи щодо підвищення стабільності зернового господарства республіки і збільшення хлібопродуктових ресурсів у дванадцятій п'ятирічці

Про увільнення т. Мартинюка В.І. від обов'язків заступника Міністра енергетики і електрифікації УРСР

Гігієнічна класифікація праці (за показниками шкідливості і небезпеки факторів виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу)

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань кінематографії і радіомовлення

Про заходи по прискоренню перепрофілювання спиртових, лікеро-горілчаних і виноробних підприємств

Про часткову зміну складу Комісії по встановленню персональних пенсій при Раді Міністрів УРСР

Про заходи щодо раціонального використання винограду

Про затвердження проекту пам'ятника М.М. Коцюбинському в м. Вінниці

Про поліпшення матеріального стимулювання авторів шкільних підручників

Підсумковий документ Віденської зустрічі 1986 року представників держав-учасниць Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася на основі положень Підсумкового акта, які відносяться до подальших кроків після наради (витяг)

Про заходи щодо подальшого розвитку електрифікації сільського господарства у 1986-1990 роках

Рада Міністрів Української РСР та Українська республіканська рада професійних спілок Постанова

Про заходи щодо подальшого поліпшення централізованого водопостачання сільських населених пунктів

Про підсумки виконання Державного плану економічного і соціального розвитку УРСР і Державного бюджету УРСР за перше півріччя ц. р. та заходи по забезпеченню виконання плану, бюджету і соціалістичних зобов'язань на 1986 рік

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про науково-технічне співробітництво

Про роботу партійних, профспілкових і комсомольських організацій, радянських і господарських органів республіки у зв'язку із зверненням Центрального Комітету КПРС до трудящих Радянського Союзу, постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКС...

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на III квартал 1986 рокуПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка