Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 43
Про внесення змін до наказу МОЗ СССР N 580 від 16.05.83 р. "Про затвердження Правил медичного відбору і направлення хворих (дорослих, підлітків та дітей) на санаторно-курортне та амбулаторно-курортне лікування"

Загальносоюзні санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила та норми. Загальні санітарні правила при роботі з метанолом

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань охорони здоров'я

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення змін і доповнень до Законів Української РСР "Про обласну Раду народних депутатів Української РСР" і "Про районну Раду народних депутатів Української РСР"

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986-1990 роки

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про перетворення Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів Української РСР у Державний комітет Української РСР по фізичній культурі і спорту" та внесення доповнень і змін...

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986-1990 роки

Щодо затвердження норм природного збитку етилового спирту при зберіганні, переміщенні і транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 травня 1986 р. N 540 "Про заходи щодо корінного підвищення якості продукції"

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 травня 1986 р. "Про докорінне поліпшення використання сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів у 1986-1990 роках і на період до 2000 року"

Справа Лінгенса

Про внесення доповнень і змін до постанов Уряду УРСР з питань забезпечення громадян жилими приміщеннями

Про внесення змін і доповнень до Законів Української РСР "Про обласну Раду народних депутатів Української РСР" і "Про районну Раду народних депутатів Української РСР"

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1973 р. N 400

Про норми повернення знежиреного молока (відвійок) здавальникам молока

Про присвоєння найменування новозбудованому населеному пункту Житомирської області

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про підвищення ефективності робіт по захисту берегів Чорного і Азовського морів від руйнування

Протокол про внесення поправки до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів

Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами

Конвенція про охорону праці при використанні азбесту N 162

Рекомендація щодо охорони праці при використанні азбесту N 172

Про підготовку народного господарства республіки до роботи в осінньо-зимовий період 1986/87 року, забезпечення паливом, електричною і тепловою енергією, посилення режиму економії паливно-енергетичних ресурсів

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів на III квартал 1986 року

Про заходи щодо подальшого комплексного економічного і соціального розвитку м. Києва

Про заходи по дальшому розвитку колективного садівництва і городництва

Про роботу Міністерства чорної металургії УРСР по впровадженню прогресивних ресурсозберігаючих технологій та економії матеріально-технічних ресурсів

Про заходи щодо поліпшення використання техніки на підприємствах і в організаціях будівельних міністерств і відомств УРСР у 1986-1990 роках

Про республіканське соціалістичне змагання міст за краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою, озеленення та санітарного стану

Про генеральний план розвитку м. Харкова

Про додаткові заходи щодо вдосконалення програмно-цільових методів управління науково-технічним прогресом в республіці

Про перейменування села Страхолісся Київської області

Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію по маломірних суднах Української РСР

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з одержанням нетрудових доходів"

Про затвердження Положення про організацію нормування праці в народному господарстві

Про стан і заходи щодо підвищення ефективності науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах у світлі вимог XXVII з'їзду КПРС

Про розширення прав керівників об'єднань, підприємств і організацій промисловості щодо затвердження штатів

Про затвердження Положення про загальний відділ виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів

Про підписання Українською РСР Європейської угоди про міжнародні магістральні залізничні лінії

Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій та установ, зайнятих на роботах, пов"язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та запобіганням забруднення навколишнього середовища

Про збільшення виробництва білкових кормів в колгоспах, радгоспах і на промислових підприємствах республіки

Про працевлаштування і забезпечення житлом та соціально-побутовим обслуговуванням населення, евакуйованого з зони Чорнобильської АЕС

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 квітня 1986 р. N 489 "Про поліпшення планування, економічного стимулювання і вдосконалення управління виробництвом товарів народного споживання в легкій промисловості"

Про додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1986 році

Про заходи щодо збільшення виробництва зерна і підвищення стійкості зернового господарства в Українській РСР на 1986-1990 роки

Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій та установ, які зайняті на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та запобіганням забруднення навколишнього середовища

Про заходи скророчення витрат часу медичних працівників на ведення медичної документації і скасування ряду облікових форм

Про затвердження Примірних норм часу для розрахунку об"єму навчальної роботи і основних видів навчально-методичної, науково-дослідної та інших робіт, виконуваних професорсько-викладацьким складом вузів

Норми природного убутку солі кухонної при зберіганні на відкритих майданчиках в буграх

Про стан і заходи щодо поліпшення роботи вечірніх і заочних шкіл

Про затвердження Примірного положення про гуртожитки

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоров'я УРСР і Міністерства соціального забезпечення УРСР за 1985 рік

Про організацію експозиції Української РСР у павільйоні Радянського Союзу на Міжнародному весняному ярмарку 1987 р. в м. Лейпцізі (ГДР)

Норми природного убутку окремих видів вантажів при перевезеннях автомобільним транспортом

Про порядок проведення загальної диспансеризації населення

Про стан та заходи по поліпшенню житлового і соціально-культурного будівництва в республіці як одного з найважливіших завдань соціальної програми дванадцятої п'ятирічки

Про склад Надзвичайної протиепізоотичної комісії при Раді Міністрів УРСР

Угода про охорону вод ріки Тиси та її притоків від забруднення

Про призначення т. Плітіна В.Н. заступником Міністра промислового будівництва УРСР

Про підсумки фінансово-господарської діяльності галузей автомобільного, річкового транспорту, шляхового господарства і зв'язку за 1985 рік

Про внесення змін і доповнень до Виправно-трудового кодексу Української РСР

Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР"

Про посилення боротьби з одержанням нетрудових доходів

Про оплату праці військовослужбовців - учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Про створення музею радянського образотворчого мистецтва в с. Кмитів Житомирської області

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Держпостачу УРСР за 1985 рік

Про прийняття Українською РСР Віденської Конвенції про охорону озонового шару

Санітарні правила з виробництва і оцінки якості паперу і картону, які вироблені із використанням макулатури і призначенні для пакування сухих харчових продуктів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Іспанії про міжнародне автомобільне сполучення

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР про працю

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, Міністерства геології УРСР, Головнафтохімпрому УРСР і Даржкомнафтопродукту УРСР за 1985 рік

Особі, яка була засуджена до позбавлення волі, але у зв"язку з помилуванням фактично відбула виправні роботи, при повторному засудженні до позбавлення волі відбування покарання безпідставно призначено у виправно-трудовій колонії суворого режиму

Про підсумки виробничо-фінансової діяльності міністерств і відомств агропромислового комплексу Української РСР за 1985 рік

Про підсумки фінансово-господарської діяльності будівельних міністерств УРСР і Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР за 1985 рік

Про виділення Міненерго СРСР додаткового фонду заробітної плати

Про затвердження Положення про Державний агропромисловий комітет Української РСР

Про міри по збільшенню випуску валяного взуття в 1986-1990 роках

Про підписання Міжнародної конвенції проти апартеїду в спорті

Про увільнення т. Яковлева О.Т. від обов'язків першого заступника Міністра промислового будівництва УРСР

Про надання підприємствам зв'язку кредитів на витрати по придбанню і установці обладнання автоматичних міжміських телефонних станцій

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, Міністерства побутового обслуговування населення УРСР і Міністерства торгівлі УРСР за 1985 рік

Про генеральний план розвитку м. Києва

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР за 1985 рік

Про заходи щодо подальшого поліпшення концертної діяльності в республіці і зміцнення матеріально-технічної бази концертних організацій

Інструкція про порядок обліку, забезпечення збереження, змісту, використання і реставрації недвижимих пам'ятників історії та культури

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства вугільної промисловості УРСР за 1985 рік

Про внесення доповнень до Житлового кодексу Української РСР

Про організацію праці та відпочинку учнівської молоді і оздоровлення дітей м. Києва і Київської області у 1986 році

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства культури УРСР, Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та Державного комітету УРСР по кінематографії за 1985 рік

Про умови оплати праці і матеріального забезпечення робітників підприємств і організацій зони Чорнобильської атомної електростанції

Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств і організацій зони Чорнобильської атомної електростанції

Про умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників, безпосередньо зайнятих на роботах щодо усунення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Про умови оплати праці і матеріального забезпечення робітників підприємств і організацій зони Чорнобильської атомної електростанції

Про затвердження т. Мартиненка М.Я. членом колегії Головного управління УРСР по іноземному туризму та увільнення від цих обов'язків т. Запорожця В.А.

Про збільшення виробництва нескладних товарів господарського та побутового призначення у 1986-1990 рокахПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка