Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 45
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, районів, заготівельних і торговельних організацій за досягнення високих показників у виробництві і заготівлях овочів, картоплі, фруктів, ягід і винограду та за організацію зразкової то...

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за збільшення виробництва і продажу державі продуктів тваринництва в 1985 році

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і районів за одержання в 1985 році високих урожаїв та збільшення виробництва зернових культур

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання розсадницьких господарств за збільшення виробництва і підвищення якості садивного матеріалу плодоягідних культур і винограду в 1985 році

Конвенція про умови реєстрації суден

Про затвердження прейскурантних цін, з виділенням нормативної умовно- чистої продукції, на спорудження об"єктів житлового і культурно- побутового призначення

Про підсумки соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращу підготовку шкіл, дошкільних та інших дитячих закладів до 1985/86 навчального року

Про виконання Міністерством вугільної промисловості УРСР планів видобутку і відвантаження вугілля підприємствам чорної металургії, електроенергетики, комунально-побутовим споживачам і для продажу населенню

Про роботу Науково-дослідного інституту сільського господарства Нечорноземної зони УРСР по інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Питання оновлення Зводу законів Української РСР

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращі показники виконання планів заготівлі (здачі), переробки брухту і відходів чорних та кольорових металів за IV квартал 1985 рок

Про підсумки соціалістичного змагання між областями республіки за успішне виконання і перевиконання планів економічного і соціального розвитку на 1985 рі

Про підсумки соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою в IV кварталі 1985 року

Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР

Про заступників голови Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по вдосконаленню управління і підвищенню ефективності народного господарства

Про зміну структури центрального апарату Міністерства освіти УРСР

Про заходи по дальшому розвитку споживчої кооперації

Про деякі заходи щодо подальшого збільшення виробництва сільськогосподарських продуктів в особистих підсобних господарствах громадян

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 грудня 1985 "Про прискорення розвитку матеріально-технічної бази переробних галузей агропромислового комплексу в 1986-1990 роках"

Про кредитний план Будбанку СРСР по Українській РСР на 1986 рік

Про склад делегації Української РСР на Конференцію ООН з права договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями

Про затвердження т. Гринева А.М. членом колегії Міністерства вугільної промисловості УРСР та звільнення від цих обов'язків т. Дюби А.Ф.

Про продовження на 1986-1987 роки дії порядку і умов роботи за сумісництвом медичних, фармацевтичних, педагогічних, ветеринарних та інших працівників

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Корейською Народно-Демократичною Республікою про розмежування економічної зони і континентального шельфу

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про взаємні поїздки громадян

Про план розподілу дорогоцінних металів на 1986 рік

Про стан та заходи для поліпшення роботи галузевих науково-дослідних установ і посилення впливу на підвищення ефективності їхнього виробництва

Конвенція між Урядом СРСР та Урядом Японії про уникнення подвійного оподаткування щодо податків на прибутки

Додаткові покарання, у тому числі передбачене ст. 31 КК України, не можуть бути визначеними за сукупністю злочинів, якщо їх не призначено окремо за кожний із злочинів

Про призначення т. Космача В.С. заступником Голови Комітету державної безпеки УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Рябоконя В.О.

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Угорської Народної Республіки про прикордонне залізничне сполучення

Про економне витрачання державних хлібних ресурсів

Про соціалістичні зобов"язання трудящих Української РСР на 1986 рік

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на I квартал 1986 року

Про республіканське соціалістичне змагання областей і міста Києва за досягнення кращих показників у винахідницькій і раціоналізаторській роботі

Про розподіл додатково виділених концкормів для потреб громадського тваринництва

Про затвердження норм природного убутку лісохімічної продукції при зберіганні понад один місяць

Про посилення заходів по профілактиці сальмонельозів

Про підсумки Всесоюзного соціалістичного змагання за успішне виконання та перевиконання плану економічного і соціального розвитку на 1985 рік і завдань одинадцятої п'ятирічки

Про затвердження т. Висоцького М.Д. членом колегії Міністерства меліорації і водного господарства УРСР та увільнення від цих обов'язків т. Лябаха Ф.С.

Про призначення т. Чубенка М.Т. заступником Міністра хлібопродуктів УРСР

Про затвердження норм природного збитку зерна, продуктів його переробки, насіння трав, кормів трав"яних, штучно сушених, і насіння олійних культур при зберіганні на підприємствах системи Міністерства хлібопродуктів СССР

Про затвердження показників для віднесення відділків, ферм, сільськогосподарських дільниць і цехів радгоспів, птахофабрик та інших державних сільськогосподарських підприємств до груп по оплаті праці керівних працівників і спеціалістів

Правила міжнародних повітряних перевезень пасажирів, багажу та вантажів

Про створення художнього музею в м. Хмельницькому

Про розширення впровадження в будівництво та промисловість будівельних матеріалів розробок Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР щодо створення нових ефективних інструментів

Затримання біженців та осіб, що шукають притулку

Про висновки планово-бюджетних та інших постійних комісій палат Верховної Ради СРСР, пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на четвертій сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання по Державному плану економічного і соціального розвитку...

Про затвердження складу колегії Державного агропромислового комітету УРСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Республіки Румунії про спрощенний перехід державного кордону

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Угорської Народної Республіки про співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища, будівництві магістрального газопроводу Ямбург - західний кордон СРСР та об"єктів Тенгизьк...

Про заходи щодо подальшого розвитку мережі автомобільних доріг загального користування і покращення обслуговування водіїв і пасажирів

Про затвердження складу Державного агропромислового комітету УРСР

Про увільнення т. Сацького В.А. від обов'язків члена колегії Міністерства чорної металургії УРСР

Угода про товарообіг та платежі між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Соціалістичною Республікою Румунією на період 1986 - 1990 рр.

Про розвиток підсобних сільських господарств підприємств, організацій та установ у 1986-1990 роках

Про збереження посадових окладів деяким категоріям працівників системи Держагропрому СРСР

Про призначення т. Богданова Г.О. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР

Про забезпечення постійних темпів навантажувальних ресурсів

Про збільшення виробництва овочевого гороху в Черкаській області

Про затвердження Норм втрат (бою) ялинкових скляних прикрас при транспортуванні, зберіганні і реалізації

Про призначення т. Куянова В.В. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по матеріально-технічному постачанню

Про республіканське соціалістичне змагання областей, міст Києва і Севастополя за успішне виконання завдань, визначених Комплексною програмою розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг в Українській РСР на 1986-2000 роки

Про судову практику в справах про перевищення влади або посадових повноважень

Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів

Про Комплексну програму розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг в Українській РСР на 1986-2000 роки

Про структуру, чисельність та умови оплати праці працівників органів управління системи Держагропрому УРСР

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Про зведений тематичний план проведення республіканських наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з"їздів і семінарів на 1986 рік

Про виготовлення в 1986-1987 роках на основі міжгалузевої кооперації сільськогосподарських машин для оброблення зернових культур і рапсу за інтенсивними технологіями

Інструкція про порядок нарахування і виплати винагороди за промислові зразки

Інструкція про склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель та споруд

Про розвиток у республіці фундаментальних досліджень та поліпшення використання їх результатів у народному господарстві

Рекомендація 85/612/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств щодо другого параграфа Статті 25 (1) Директиви 85/611/ЄЕС

Директива Ради 85/611/ЄЕС "Про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ICI)"

Про призначення т. Бойка В.Ф. першим заступником Міністра юстиції УРСР та увільнення від цих обов"язків т. Павшукової О.Г.

Про призначення т. Балашової В.А. першим заступником Голови Державного комітету УРСР по кінематографії - начальником головного управління кіновиробництва та увільнення від цих обов"язків т. Сиволапа Д.С.

Про заходи в зв"язку з проведенням у 1989 році Всесоюзного перепису населення

Угода між Організацією Об"єднаних Націй та Організацією Об"єднаних Націй з промислового розвитку

Про присвоєння імені О.В. Соіча базі відпочинку виробничого об"єднання "Завод імені Малишева"

Про план відгодівлі свиней і птиці торговельними та іншими організаціями на базі використання харчових відходів у 1986 році

Інструкція N 432-5 щодо ветеринарно-санітарної обробки вагонів після перевезення тварин, продуктів і сировини тваринного походження

Про норми природних втрат цементу при перевезеннях річковим транспортом і при морських перевезеннях

Резолюція 40/144 Генеральної Асамблеї ООН від 13 грудня 1985 року "Декларація про права людини щодо осіб, які не є громадянами країни, в якій вони проживають"

Основні принципи незалежності судових органів

Про проведення одноразової уцінки виробів легкої промисловості застарілих моделей, фасонів виробництва минулих років, а також нестандартної продукції

Про введення у штати Київського міськвиконкому посади заступника голови виконкому

Про затвердження прейскурантних цін, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження житлових будинків

Про призначення т. Філоненка В.Л. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по механізації і електрифікації

Відомчі будівельні норми. Забудова територій колективних садів, будівлі та споруди. Норми проектування ВСН 43-85

Про премії імені О.І. Білецького в галузі літературно-художньої критики

Про призначення т. Денисенка О.Г. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по виробництву і переробці продукції рослинництва

Про призначення т. Соломахи В.К. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по виробництву і переробці продуктів тваринництва

Про призначення т. Лисенка В.Г. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по кадрах і зовнішніх зв"язках

Про призначення т. Загороднього Г.Д. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління харчової промисловості

Резолюція 40/72 Генеральної Асамблеї ООН "Типовий закон Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі про міжнародний торговельний арбітраж"Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка