Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 46
Про призначення т. Лисицина В.О. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління плодоовочевого господарства і картоплі

Про призначення т. Черепа В.І. заступником Голови Державного агропромислового комітету УРСР - начальником Головного управління по капітальному будівництву і реконструкції

Про підписання Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Про поліпшення обслуговування населення у передсвяткові дні Нового року

Про подальше удосконалення управління агропромисловим комплексом Української РСР

Міжнародна конвенція проти апартеїду в спорті

Про заходи по забезпеченню вапнування кислих грунтів у 1986-1990 роках

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про внесенни змін до деяких рішень Уряду СРСР з питань пілг та пенсійного забезпечення військовослужбовців

Про генеральний план розвитку міста Саки Кримської області

Про збільшення виробництва кормового люпину в господарствах Української РСР

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Демократичною Республікою Йємен про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах

Про визнання курортної місцевості Сатанів у Хмельницькій області курортом та віднесення його до курортів республіканського значення

Поправки 1985 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (що відносяться до Додатка II до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом до неї...

Поправки 1985 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (що відносяться до Додатка I до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом до неї ...

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про зміни в системі органів управління агропромисловим комплексом Української РСР"

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1986 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження т. Алекси М.Т. членом колегії Міністерства внутрішніх справ УРСР та увільнення від цих обов"язків т. Ганнусенка І.М.

Про призначення т. Фісуна О.П. першим заступником Міністра вугільної промисловості УРСР та увільнення від цих обов"язків т. Сургая М.С.

Про перших заступників Голови Державного агропромислового комітету УРСР

Про присудження Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки 1985 року

Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 жовтня 1985 р. N 968 "Про випереджальний розвиток сировинної бази і підвищення технічного рівня кольорової металургії в 1986-1990 роках"

Питання пов"язані з утворенням Державного агропромислового комітету УРСР

Резолюція 40/33 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року

Мінімальні стандартні правила Організації Об"єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила")

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету Української РСР на 1986 рік

Про внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту

Про зміни в системі органів управління агропромисловим комплексом Української РСР

Про затвердження т. Перфильєва В.В. членом колегії Міністерства автомобільного транспорту УРСР

Про затвердження т. Мащенка І.Г. членом колегії Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню та увільнення від цих обов"язків т. Мельника Г.Я.

Про ратифікацію Міжнародної конвенції електрозв'язку (Найробі, 1982 рік)

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986 рік

Про Державний бюджет Української РСР на 1986 рік

Про Державний агропромисловий комітет Української РСР

Про дальший розвиток і підвищення ефективності сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу Київської області в 1986-1990 роках

Граничний вміст токсичних сполук в промислових відходах в накопичувачах, які розміщені за теріторією підприємств/організації

Про заходи щодо виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ "Про Всесоюзне соціалістичне змагання за успішне проведення зимівлі худоби, збільшення виробництва і закупівель продуктів тваринництва в зимовий період 1985/86 року"

Про продовження на 1985 рік чинності постанови Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1973 р. N 586

Про скасування Комісії Президії Ради Міністрів Української РСР з питань галузей групи "Б" і торгівлі

Про схвалення та представлення на ратифікацію Міжнародної конвенції електрозв"язку (Найробі, 1982 рік)

Про створення у м. Харкові Радіоастрономічного пункту Академії наук УРСР на базі Відділення радіоастрономії Інституту радіофізики і електроніки цієї Академії

Інструкція про виконавче провадження

Про заходи по збільшенню виробництва і поліпшенню торгівлі безалкогольними напоями та мінеральними водами в 1986-1990 роках

Про заходи щодо поліпшення санаторно-курортної допомоги дітям в республіці

Про підсобні сільські господарства підприємств, організацій, установ

Про присвоєння імен учбовим і культурно-освітнім закладам

Норми природних втрат цементу при морських перевезеннях

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання обласних і Київського міського студентських загонів, які працювали на території Української РСР влітку 1985 року

Про затвердження форм, по яких представляється в Раду Міністрів УРСР та Держплан УРСР інформація про результати розгляду зауважень і пропозицій до проекту Основних напрямів економічного та соціального розвитку СРСР на 1986-1990 роки на період до 2000 року

Про переведення на нові умови господарювання підприємств зв'язку та виробничо-технічних управлінь зв'язку системи Міністерства зв'язку СРСР

Про закупівельні і граничні роздрібні ціни на цибулю ріпчасту

Про посилення роботи з економії та раціонального використання нафтородуктів в народному господарстві

Про поширення на одиноких працюючих чоловіків, які мають двох і більше дітей віком до 12 років, порядку та умов надання додаткової відпустки по догляду за дітьми та першочергового права на одержання щорічної відпустки

Про поширення досвіду безготівкових розрахунків трудящих по квартирній платі, платі за комунальні і інші послуги за місцем роботи

Переглянута рекомендація про міжнародну стандартизацію статистики випуску і розповсюдження книг, газет та періодичних видань

Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу

Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників

Землі. Терміни та визначення ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84)

Про забезпечення виконання визначених постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 вересня 1985 р. N 874 завдань щодо розвитку промисловості мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і сировини для них у 1986-1990 роках

Про внесення змін і доповнень до положень про комісії в справах неповнолітніх Української РСР і про громадських вихователів неповнолітніх

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про внесення змін і доповнень до положень про товариські суди Української РСР і про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР

Поправки до Експлуатаційної угоди

Поправки до Конвенції Міжнародної організації морського супутникового зв"язку (ІНМАРСАТ)

Європейська хартія місцевого самоврядування

Про практику розгляду судами України цивільних справ в касаційному порядку

Протокол до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія про міжнародне автомобільне сполучення від 18 червня 1970 року

Про створення Республіканської комісії по забезпеченню безпеки шляхового руху

Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи (укр/рос)

Положення стосовно медичних кадрів - III

Положення про торгівлю живими органами

Про внесення змін і доповнень до Виправно-трудового кодексу Української РСР

Основні положення обліку тари на підприємствах, в виробничих об"єднаннях і організаціях

Інструкція з прийняття, зберігання, відпуску, транспортування та обліку етилового спирту

Про посилення роботи щодо ресурсозбереження, зниження матеріалоємності виробництва в народному господарстві республіки у зв'язку з постановою ЦК КПРС від 29 серпня 1985 року

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 серпня 1985 р. N 776 "Про подальший розвиток індустріалізації і підвищення продуктивності праці в капітальному будівництві"

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 30 вересня 1981 р. N 496

Про дальший розвиток і підвищення ефективності проведення атестації робочих місць і їх раціоналізації в промисловості та інших галузях народного господарства

Про організаторську роботу Міністерства зв'язку УРСР по зміцненню державної, трудової і виконавчої дисципліни, поліпшенню стилю і методів керівництва відповідно до вимог квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС і травневого (1985 р.) Пленуму ЦК Компартії...

Про дальший розвиток і підвищення ефективності проведення атестацій робочих місць і їх раціоналізації в промисловості та інших галузях народного господарства

Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС від 9 серпня 1985 р. про додаткові резерви збільшення виробництва м'яса

Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в Українській РСР

Основні правила роботи відомчих архівів

Якщо та або інша обтяжуюча обставина передбачена в диспозиції статті Особливої частини Кримінального кодексу як одна з ознак злочину, вона не може враховуватися при призначенні покарання за нього

Про заходи по дальшому розвитку матеріально-технічної бази торгівлі і громадського харчування в 1986-1990 роках та в період до 2000 року

Про додаткові заходи по поліпшенню організації закупок і переробки хутрових та шубних овчин

Про всемірне поширення нових методів господарювання і посилення їхнього впливу на прискорення науково-технічного прогресу

Норми природного убутку маси риби соленої безтузлучної, холодного копчення, в'яленої і баличних виробів при перевезеннях залізничним транспортом

Про визнання деяких законодавчих актів Української РСР такими, що втратили чинність у зв'язку з введенням у дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів (ETS N 120) (укр/рос)

Інструкція про порядок надходження, зберігання, відпуску і обліку нафти та нафтопродуктів на нафтобазах, наливних пунктах і автозаправних станціях системи Держкомнафтопродукту СРСР

Про поширене проведення атестації робочих місць та їх раціоналізації у промисловості та інших галузях народного господарства

Про затвердження Положення про наркологічний диспансер

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР у зв'язку з прийняттям Житлового кодексу Української РСР

Про заходи щодо розвитку туризму і вдосконалення туристсько-екскурсійного обслуговування населення в Українській РСР у 1986-1990 роках і на період до 2000 рокуПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка