Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 47
Про затвердження Типового положення про організацію підбору та атестації бригадирів у виробничих об'єднаннях і на підприємствах

Рада Міністрів СРСР Постанова

Про продаж громадянам товарів тривалого користування в кредит

Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років працівникам проектних, дослідницьких і проектно-дослідницьких організацій

Про заходи з розширення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для галузей промисловості, що випускають товари народного споживання і сфери послуг на 1986-1990 роки і на період до 2000 року

Директива Ради 85/374/ЄЕС "Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за неякісну продукцію"

Про виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1985 р. N 628

Про дальше збільшення виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій для продажу населенню

Про межі округу і зон санітарної охорони Броварського родовища мінеральних вод у Київській області

Про затвердження Положення про управління виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам

Про внесення змін і доповнень до Положення про Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів Української РСР

Охорона природи. Землі. Класифікація порушених земель для рекультивації ГОСТ 17.5.1.02-85

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР у зв"язку з скасуванням деяких комісій і рад

Про внесення змін і доповнень до Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР у зв'язку з прийняттям Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР у зв'язку з прийняттям Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про збільшення максимальних розмірів персональних пенсій республіканського та місцевого значення

Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Про додаткові заходи щодо будівництва молодіжних житлових комплексів і кооперативних житлових будинків для молоді

Типова інструкція про порядок списання непридатних будинків, споруджень, машин, обладнання, транспортних засобів та іншого

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв"язку з затвердженням Положення про пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР та їх сімей

Про включення території Тегульдетського району Томської області в перелік районів, прирівняних до районів Крайньої Півночі

Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 6 червня 1985 р. N 535 "Про додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, заготівель сільськогосподарських продуктів і кормів у 1985 році та успішного проведення зимівлі худоби в період ...

Про заходи по поліпшенню нормування праці в народному господарстві

Рекомендація R (85) 11 Комітету міністрів державам-членам стосовно положення потерпілого в межах кримінального права та кримінального процесу

Про внесення змін до Положення про Міністерство автомобільного транспорту Української РСР

Директива N 85/339/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо контейнерів для рідких продуктів, призначених для споживання людьми"

Конвенція про служби гігієни праці N 161

Рекомендація щодо служб гігієни праці N 171

Конвенція про статистику праці N 160

Рекомендація щодо статистики праці N 170

Про ліміти чисельності працівників апарату управління та розміри граничних асигнувань на його утримання

Європейська конвенція про правопорушення, що пов"язані з культурною власністю

Про встановлення почесних звань "Заслужений конструктор Української РСР" і "Заслужений технолог Української РСР"

Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торгівельного арбітражу

Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Про внесення змін до Положення про пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та їх сімей

Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР з виробничо-технічного забезпечення сільського господарства

Про вдосконалення оплати праці наукових співробітників, конструкторів та технологів промисловості

Про аварію на Криворізькій вузловій підстанції і порушенні електропостачання комбінату "Криворіжсталь"

Про роботу, здійснювану в господарствах Херсонської області по підвищенню ефективності використання меліорованих земель у світлі рішень жовтневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1984 р.) Пленуму ЦК Компартії України

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР

Про призначення т. Пономаренка Б.Т. заступником Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

Про призначення т. Каніщенка Л.О. першим заступником Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та про увільнення від цих обов"язків т. Пархоменка В.Д.

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 14 травня 1985 р. N 436 "Про першочергові заходи щодо поліпшення матеріального добробуту малозабезпечених пенсіонерів і сімей, посилення піклування про одиноких престарілих ...

Про додатковий розподіл концентрованих кормів для потреб громадського тваринництва

Договір між Королівством Нідерландів, Королівством Бельгії, Федеративною Республікою Німеччина, Французькою Республікою та Великим Герцогством Люксембург щодо поетапної відміни контролю на загальних кордонах (Шенгенська угода)

Про перелік питань до розгляду на засіданнях Ради Міністрів УРСР і Президії Ради Міністрів УРСР у другому півріччі 1985 року

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про торговельне судноплавство

Про призначення т. Ліпатова В.М. заступником Міністра закордонних справ УРСР

Про введення в дію Інструкції з ведення білетного господарства в театрально-видовищних підприємствах системи Міністерства культури СРСР

Про затвердження тт. Батюка В.Г. і Костенка Ю.В. членами колегії Міністерства закордонних справ УРСР

Про введення в дію галузевого стандарту ОСТ 42-21-2-85 "Стерилізація та дезінфекція виробів медичного призначення. Методи, засоби та режими"

Про призначення т. Носаля Б.В. заступником Міністра легкої промисловості УРСР та увільнення від цих обов"язків т. Добрякова А.Ф.

Про заходи по дальшому розвитку мережі і зміцненню матеріально-технічної бази парків культури та відпочинку

Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу

Про роботу виконкомів Рад народних депутатів Чернівецької області по зміцненню державної, трудової і виконавської дисципліни відповідно до вимог XXVI з"їзду КПРС, Пленумів ЦК КПРС та XXVI з"їзду Компартії України, Пленумів ЦК Компартії України

Європейська угода про міжнародні магістральні залізничні лінії

Гранична кількість токсичних промислових відходів, що допускається для складування в накопичувачах (на полігонах) твердих побутових відходів

Гранична кількість токсичних промислових відходів, що допускається для складування в накопичувачах (на полігонах) твердих побутових відходів

Про генеральний план розвитку міста Запоріжжя

Про заходи щодо подальшого розвитку промислового залізничного транспорту в 1985-1990 роках і забезпечення його стабільної роботи

Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження об'єктів житлового і культурно-побутового призначення

Про затвердження Рекомендацій щодо застосування режимів гнучкого робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях галузей народного господарств

Про упорядкування мережі шкіл управління сільським господарством і шкіл підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів та зміцнення їх учбово-матеріальної бази

Про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Щодо розвитку в 1986-1990 роках і на період до 2000 року любительської фотографії та кінематографії

Про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР

Про утворення Комісії Президії Ради Міністрів УРСР по вдосконаленню управління і підвищенню ефективності народного господарства

Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 7 травня 1985 р. N 410 "Про заходи щодо подалання пияцтва та алкоголізму, викорінення самогоноваріння"

Про скасування деяких комісій, рад і груп, створених рішеннями Ради Міністрів УРСР

Про скасування деяких комісій і рад, створених постановами ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР

Про Умови республіканського соціалістичного змагання колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств (об"єднань) і районів за звання "Колгосп, радгосп, район високої культури тваринництва"

Про призначення т. Волошина М.П. заступником Міністра автомобільного транспорту

Про проект районного планування Західного берега Криму

Про відпуск матеріальних цінностей, не задіяних у господарському обігу

Про подальше поліпшення пенсійного забезпечення робітників, службовців, членів колгоспів та їх сімей

Про доповнення Переліку хронічних захворювань (додаток N 1 до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 N 52) та затвердження рекомендацій для ВКК при його тлумаченні

Про заходи щодо забезпечення будівництва і введення в дію автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій у 1985 році

Про перетворення колгоспу "Зоря комунізму" Хорольського району Полтавської області в радгосп Міністерства сільського господарства УРСР

Про додаткові заходи по вдосконаленню бухгалтерського обліку в народному господарстві

О мерах по обеспечению устойчивой работы предприятий Министерства угольной промышленности УССР, улучшению использования шахтного фонда и выполнению планов добычи угля в 1985 году

Про роботу Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР по підвищенню технічного рівня виробництва і управлінню підвідомчими науково-виробничими об"єднаннями та конструкторськими організаціями

Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння

Про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Української РСР та деяких інших законодавчих актів Української РСР

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Про заходи для подальшого розвитку місцевої промисловості у 1986-1990 роках та на період до 2000 року

Про виробництво товарів з емблемою XII Всесвітнього фестивалю молоді та студентів в м. Москві

Про заснування премії імені О.Є. Корнійчука

Про розміри кредиту, що надається колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам і організаціям на будівництво житлових будинків з надвірними будівлями та на купівлю корів або іншої великої рогатої худоби для переселенців

Про призначення т. Хорєва В.М. першим заступником Міністра меліорації і водного господарства УРСР та про увільнення від цих обов"язків т. Ткача В.М.

Про призначення т. Родзька Ю.К. заступником Голови Держпостачу УРСР - начальником управління кадрів і увільнення від цих обов"язків т. Зубенка В.Ю.

Рекомендація R (85) 7 Комітету міністрів державам-членам про викладання та вивчення прав людини у школах

Про підсумки виробничо-фінансової діяльності міністерств і відомств агропромислового комплексу Української РСР за 1984 рік

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Польської Народної Республіки щодо спрощеного порядку пропуску через державний кордон громадян, що проживають у прикордонних населених пунктах

Про подання фінансової допомоги колгоспам Української РСРПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка