Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 48
Про підсумки фінансово-господарської діяльності Держпостачу УРСР за 1984 рік

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про співробітництво в галузі рибного господарства

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР за 1984 рік

Про відміну складання місячних бухгалтерських звітів і балансів

Про перетворення Українського виробничого об'єднання магістральних сполучень в Українське управління транспортно-експедиційного обслуговування міжміських перевезень - "Укртрансекпедиція"

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства вугільної промисловості УРСР, Міністерства енергетики та електрифікації УРСР, Міністерства геології УРСР, Головнафтохімпрому УРСР та Держкомнафтопродукту УРСР за 1984 рік

Про технічне переозброєння та реконструкцію теплових електростанцій Міністерства енергетики і електрифікації УРСР у 1986-1990 роках

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства житлово- комунального господарства УРСР, Міністерства побутового обслуговування населення УРСР і Міністерства торгівлі УРСР за 1984 рік

Про присвоєння імен суднам, що будуються для Всесоюзного рибопромислового об"єднання Азово-Чорноморського басейну

Про підсумки фінансово-господарської діяльності галузей автомобільного, річкового транспорту, шляхового господарства і зв"язку за 1984 рік

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства культури УРСР, Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та Державного комітету УРСР по кінематографії за 1984 рік

Про виділення коштів Тернопільському облвиконкому на проведення розрахунків за виконані роботи по будівництву і реконструкції приміщень сільських Рад народних депутатів

Щодо виплати винагороди і підвищення розмірів премій, передбачених працівникам підприємств, установ і організацій, зайнятих обслуговуванням фестивалю

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства чорної металургії УРСР за 1984 рік

Сеульська конвенція 1985р. про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоров"я УРСР і Міністерства соціального забезпечення УРСР за 1984 рік

Про підготовку і проведення семінару Старших економічних радників урядів країн - членів Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН з питання взаємозв"язку між структурними змінами і політикою в області капіталовкладень

Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу

Про затвердження Інструкції з санітарного режиму аптек

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 21 лютого 1985 р. N 174 "Про розвиток та технічне переозброєння чорної металургії і значне підвищення якості металопродукції як найважливішого конструкційного матеріалу"

Про заходи по забезпеченню комп'ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес

Про розділ "Законодавство про народне господарство" (глава 5) Зводу законів Української РСР

Про вдосконалення порядку встановлення цін на товари народного споживання та цін і тарифів на послуги, що надаються населенню

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Демократичної Республіки Сан-Томе та Прінсіпі про повітряне сполучення

Про поліпшення організації лікувального харчування у лікувально-профілактичних закладах

Про затвердження Положення про управління капітального будівництва виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів

Про організацію додаткового виробництва в 1985-1986 роках машин, обладнання, запасних частин, вузлів, деталей і заготівок для підприємств чорної металургії республіки

Про заходи щодо збільшення випуску, поліпшення якості і розширення асортименту взуття у 1986-1990 роках

Про стан та заходи по забезпеченню виконання державного плану розвитку науки і техніки на одинадцяту п"ятирічку і завдань республіканських цільових комплексних науково-технічних програм

Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України

Про відповідальність за порушення правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва

Про заходи щодо забезпечення виконання плану капітальних вкладень і введення в дію потужностей і об"єктів на підприємствах Міністерства чорної металургії УРСР в 1985 році

Про розділ "Законодавство про соціальний розвиток і культуру. Соціально- економічні права громадян" (глави 4-8) Зводу законів Української РСР

Санітарні правила для підприємств пивоварної та безалкогольної промисловості

Про присудження Державних премій Української РСР за видатні досягнення у праці за підсумками 1984 року

Про розподіл додатково виділених концентрованих кормів для потреб громадського тваринництва

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР

Резолюція 39/248 Генеральної Асамблеї ООН "Керівні принципи для захисту інтересів споживачів"

Про затвердження та введення в дію Настанови по здійсненню польотів у цивільній авіації СРСР

Про продовження на 1985 рік чинності постанови Ради Міністрів УРСР від 2 вересня 1983 р. N 370

Про порядок затвердження республіканських стандартів на продукцію, головних та базових організацій із стандартизації

Про генеральний план розвитку міста Сум

Про подальше поліпшення забезпечення населення будівельними матеріалами і виробами

Про затвердження Положення про лікарсько-трудові експертні комісії

Санітарні правила для підприємств м'ясної промисловості

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про додаткове виробництво запасних частин до сільськогосподарських машин, тракторів, автомобілів і до техніки загального призначення

Про оголошення комплексу пам"яток історії та культури м. Луцька історико-культурним заповідником республіканського значення

Рекомендація N R (85) 4 Комітету міністрів державам-членам "Про насильство в сім"ї" *

Про заходи по забезпеченню введення в дію у 1985 році виробничих потужностей та природоохоронних об"єктів на підприємствах по виробництву мінеральних добрив в Українській РСР

Віденська конвенція про охорону озонового шару

Про проведення в Міністерстві зв"язку УРСР економічного експерименту щодо поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи

Про затвердження роз"яснення "Про порядок компенсації праці інженерно-технічних праціників, спеціалістів та службовців за виконання поряд зі своєю основною роботою обов"язків тимчасово відсутніх жінок-працівниць у зв"язку з їх виходом у відпустку по вагіт

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального і Цивільного процесуального кодексів Української РСР

Санітарні правила устрою та утримання дитячих дошкільних установ (дитячі ясла, дитячі садочки, дитячі ясла-садочки)

Про виконання розпорядження Ради міністрів СРСР від 15 березня 1985 р. N 507

Про внесення змін і доповнень до Положення про Міністерство місцевої промисловості Української РСР

Про відпуск колгоспам, радгоспам та іншим державним господарствам насіння ярих зернових культур на пересів і підсів озимих культур у 1985 році

Про виконання розпорядження Ради міністрів СРСР від 5 березня 1985 р. N 420

Про заходи по дальшому поліпшенню житлових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни і сімей загиблих військовослужбовців

Про внесення деяких змін до рішень уряду СРСР, що передбачають права військовослужбовців Збройних Сил СРСР

Про додаткові заходи щодо поліпшення забезпечення населення товарами народного споживання, розширення асортименту і підвищення їх якості, особливо для дітей

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Ради Міністрів УРСР

Про порядок державного обліку житлового фонду

Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 23 вересня 1982 року "Про відділи і управління виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів Української РСР"

Про роботу Харківського облвиконкому по забезпеченню організованого проведення зимівлі худоби, збільшенню виробництва і закупок продуктів тваринництва у зимовий період 1984/85 року

Про додаткові заходи по поліпшенню використання вторинних дорогоцінних металів у народному господарстві

Про збільшення виробництва, поліпшення асортименту та якості іграшок у 1986-1990 роках

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Іспанії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна

Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за поліпшення побутового обслуговування населення за 1984 рік

Про надання в 1985 році відпусток членам Уряду та керівникам центральних установ УРСР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного зв'язку, що надаються населенню, в 1986-1990 роках і в період до 2000 року в Українській РСР

Конвенція між Урядом СРСР та Урядом Італійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування прибутків

Про виконання розпорядження Ради Міністрів СРСР від 20 лютого 1985 р. N 320

Про вдосконалення організації, системи оплати та стимулювання праці в будівництві

Про стан підготовки господарств Кіровоградської області до проведення весняних польових робіт

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16 січня 1985 р. N 57 "Про поліпшення використання кольорових металів в народному господарстві, подальший розвиток і підвищення технічного рівня вторинної кольорової металургії"

Про впорядкування організації колективного садівництва і городництва

Щодо затвердження Інструкції про порядок застосування Правил відшкодування підприємствами, установами, організаціями збитків, заподіяних робітникам і службовцям каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров"я, пов"язаних з виконанням ними трудових обов"язків

Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Грецької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Грецької Республіки про міжнародне автомобільне сполучення

Про затвердження переліку хронічних захворювань, при яких особи, що на них страждають, не можуть проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім"ї

Про затвердження граничних норм природного убутку медикаментів на аптечних складах

Про внесення змін і доповнень до Положення про Раду колгоспів Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Фінляндської Республіки про розмежування економічної зони, рибальської зони і континентального шеьфу в Фінській затоці та в північно-східній частині Балтійського моря

Про організацію роботи по стандартизації в Українській РСР

Гранично допустимі концентрації хімічних речовин в ґрунті (ГДК)

Гранична кількість накопичення токсичних промислових відходів на території підприємства (оганізації)

Про план Держбанку СРСР по довгостроковому кредитуванню на 1985 рік по Українській РСР

Про деякі заходи щодо поліпшення торгівлі і виконання плану роздрібного товарообігу в 1985 році

Про норми втрат (бою) будівельної кераміки при транспортуванні залізницею, водним та автомобільним транспортом

Про вдосконалення організації, системи оплати та стимулювання праці в будівництві

Про заходи по укріпленню матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного зв'язку, що надаються населенню, в 1986-1990 роках і в період до 2000 року

Про соціалістичні зобов"язання трудящих Української РСР на 1985 рік

Резолюція Ради стосовно удосконалення програм енергозбереження в державах-членах (85/C 20/01)Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка