Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 49
Про подальший комплексний розвиток курортів на Чорноморському узбережжі Криму

Про роботу Івано-Франківського облвиконкому по забезпеченню комплексного розвитку господарства області, більш повному задоволенню запитів трудящих

Про розвиток наукових досліджень та розширення впровадження досягнень науки і техніки, спрямованих на зниження матеріаломісткості в будівництві

Про кредитний і касовий плани Держбанку СРСР по Українській РСР на I квартал 1985 року

Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника 21 квітня 1964 року

Про внесення змін і доповнень у мережу територій та об"єктів природно-заповідного фонду Української РСР

Про висновки планово-бюджетних та інших постійних комісій палат Верховної Ради СРСР, пропозиції та зауваження висловлені депутатами на другій сесії Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання по Державному плану економічного і соціального розвитку СРС...

Щодо організації виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 6 грудня 1984 р. N 1203 "Про додаткові заходи щодо запобігання забруднення атмосферного повітря міст, інших населених пунктів і промислових центрів"

Жінки-біженці і міжнародний захист

Хартія туризму

Добровільна репатріація

Регламент Лондонського Міжнародного Третейського суду

Інструкція про порядок і умови розрахунків, пов"язаних зі знесенням, перенесенням і відбудовою жилих будинків, будівель та пристроїв, які знаходяться в особистій власності громадян

Про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні

Про затвердження Порядку оплати праці та матеріального стимулювання майстрів та інших інженерно-технічних робітників, які включені до складу укрупнених виробничих бригад у промисловості та будівництві

Порядок накопичення, транспортування, знешкодження і поховання токсичних промислових відходів (Санітарні правила)

Про затвердження норм витрат сировини при виробництві морозива

Про заходи щодо подальшого розвитку і вдосконалення швидкої і невідкладної медичної допомоги населенню

Про норми природного убутку і відходів продовольчих товарів у торгівлі

Про внесення змін і доповнень до Положення про раду громадськості по організації шефської роботи у виховно-трудовій колонії

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про економічне та технічне співробітництво

Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 лютого 1967 року і затвердженого ним Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки про безвізовий режим для громадян обох держав, виконуючих службові поїздки по дипломатичних або службових паспортах

Інструкція з ведення білетного господарства в театрально-видовищних підприємствах системи Міністерства культури СРСР

Резолюція 39/142 Генеральної Асамблеї ООН Декларація про боротьбу проти незаконного обігу наркотиків та зловживань наркотичними засобами

Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Про введення в дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Японії про взаємовідносини в галузі рибальства біля побережжя обох країн

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про затвердження Положення про порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених"

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1985 рік

Про Державний бюджет Української РСР на 1985 рік

Директива N 84/631/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Про нагляд та контроль за транскордонним переміщенням небезпечних відходів в межах співтовариства"

Про затвердження Положення про облік та використання спеціальних залізничних цистерн

Резолюція 39/29, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй

Расмюссен (Rasmussen) проти Данії

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Куба про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах

Про порядок видачі заробітної плати, яку не отримали до дня смерті робітника чи службовця

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сірійською Арабською Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах

Декларація про право народів на мир

Положення про порядок забезпечення допомогами з державного соціального страхування

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Про затвердження галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців установ, організацій, підприємств системи Міністерства охорони здоров'я СРСР

Доповідь семінару НБСЄ у Венеції з економічного, наукового та культурного співробітництва в Середземномор"ї в рамках результатів наради експертів у Валлетті

Про затвердження Норм втрат парфюмерно-косметичних товарів при транспортуванні, зберіганні і реалізації

Правила розробки нафтових і газонафтових родовищ

Про заходи по поліпшенню комунального обслуговування населення у сільській місцевості

Про заходи по поліпшенню комунального послуговування населення у сільській місцевості

Положення про погане поводження та занедбаність дітей

Положення про свободу участі в медичних зборах

Положення стосовно медичних кадрів - II

Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстанні 1979 року, що стосується довгострокового фінансування Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстанні в Європі (ЄМЕП)

Про присвоєння найменувань новозбудованим населеним пунктам Одеської області

Про зміну меж міста Полтави

Про віднесення селища міського типу Кузнецовська Ровенської області до категорії міст обласного підпорядкування

Підмовник і особа, яка безпосередньо вчинила злочин, неправильно визнані винними у вчиненні злочину за попереднім зговором

Типове положення про порядок присвоєння звання "Майстер I класу" та "Майстер II класу" та виплати надбавок за ці звання майстрам виробничих дільниць промислових підприємств і будівельних організацій

Директива Ради 84/450/ЄЕС "Щодо наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів стосовно реклами, яка вводить в оману"

Поправки 1984 року до Додатка до Протоколу 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року

Про зміну меж міста Херсона

Статут Комітету з вивчення космічного простору (КОСПАР) Міжнародної ради наукових союзів (ИКСУ)

Про внесення доповнення до Положення про Державний прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки

Про атестацію зубних лікарів, акушерок і фельдшерів всіх спеціальностей

Підмовник несе кримінальну відповідальність тільки за злочин, до вчинення якого підмовляв іншу особу

Про застосування законодавства при вирішенні судами спорів, пов"язаних із зносом будівель, які належать громадянам у зв"язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб

Про поліпшення пенсійного забезпечення військовослужбовців строкової служби та їх сімей

Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови

Санітарні норми допустимого шуму, що створюється виробами медичної техніки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів

Третій додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу

Про внесення змін до рішень Уряду СРСР у зв'язку з постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1984 р. N 812

Про заходи щодо подальшого поліпшення матеріально-побутових умов учасників Великої Вітчизняної війни і родин загиблих військовослужбовців

Про затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій

Про зміни та визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР в зв'язку з переходом на нові кошторисні норми та ціни в будівництві

Інструкція про консульську легалізацію

Резолюція N 1 Всесвітньої Конференції ФАО з управління та розвитку рибальства "Стратегія в галузі управління та розвитку рибальства"

Про затвердження Правил відшкодування підприємствами, установами, організаціями збитків, заподіяних робітникам і службовцям каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров"я, пов"язаного з виконанням ними трудових обов"язків

Про виконання судами України постанов Пленуму Верховного Суду України з питань запобігання злочинам та іншим правопорушенням

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Туніською Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах

Рекомендація щодо політики в галузі зайнятості N 169

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Положення про порядок і умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не зв"язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про міжнародне автомобільне пасажирське та вантажне сполучення

Протокол щодо застосування Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про міжнародне автомобільне пасажирське та вантажне сполучення

Про затвердження норм природного убутку нерудних будівельних матеріалів при зберіганні і перевезенні та скасування норм природного убутку ряду вантажів при річкових перевезеннях

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР "Про самооподаткування сільського населення"

Угода, що стосується Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Нідерландів про повітряне сполучення від 17 червня 1958 року

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР

Про медично-санітарне забезпечення ветеранів праці в будинках-інтернатах

Положення про порядок та умови застосування змінного (гнучкого) графіка роботи для жінок, які мають дітей

Протокол 1984 року про зміну Міжнародної конвенції про створення Міжнародного фонду для компенсації шкоди від забруднення нафтою 1971 року

Європейська декларація стосовно завдань у галузі культури

Резолюція 1984/50 Економічної і Соціальної Ради ООН від 25 травня 1984 року "Заходи, що гарантують захист прав тих, хто приречений до страти"

Рішення Комісії 84/339/Євратом, що змінює Рішення 71/57/Євратом стосовно реорганізації Спільного Атомного Дослідницького Центра (СДЦ)Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка