Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 50
Про внесення змін і доповнень в рішення Уряду СРСР в зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями"

Резолюція N II Ради Європи про Європейську декларацію стосовно завдань у галузі культури

Справа Дейнгофа і Дейфа

Про внесення змін до Інструкції з обліку продуктів харчування

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв"язку з затвердженням Повітряного кодексу Союзу РСР

Доповідь наради експертів держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що передбачена Заключним актом НБСЄ та підсумковим документом Мадридської зустрічі, з тим, щоб продовжити на основі Заключного акта розгляд загальноприйнятного ме...

Охорона природи. Землі. Класифікація малопродуктивних угідь для землювання ГОСТ 17.5.1.06-84

Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання

Про внесення змін до Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор

Про внесення змін та доповнень до постанови Ради Міністрів СРСР від 23 січня 1981 р. N 105 "Про прийомку в експлуатацію завершених будівельних об'єктів"

Про самооподаткування сільського населення

Директива 89/299/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про власні фонди кредитних установ"

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР

Восьма Директива 84/253/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств, основою якої є Стаття 54 (3) (g) Угоди стосовно затвердження осіб, відповідальних за проведення нормативних ревізій (аудиту) документів бухгалтерського обліку

Про затвердження Тимчасового порядку оплати праці майстрів та інших інженерно-технічних робітників, які включені до складу укрупнених виробничих бригад у промисловості

Типове положення про майстра виробничої дільниці виробничого об"єднання (комбінату), науково-виробничого об"єднання, промислового підприємства, будівельної та ремонтно-будівельної організації

Про внесення доповнень і змін в Типове положення про виробничу бригаду, бригадира, раду бригади та раду бригадирів, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 31 грудня 1980 рік N 389/22-119

Про Інструкцію з обліку надходження і витрачання пально-мастильних матеріалів і єдиних талонів на відпуск нафтопродуктів на підприємствах, в організаціях, колгоспах і радгоспах

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів СРСР у житлових питаннях

Про затвердження диференційованих розмірів списання втрат непродовольчих і продовольчих товарів в магазинах (відділах, секціях) самообслуговування

Відповідно до ч. 2 ст. 554 Цивільного кодексу, якщо спадкодавець заповідав усе своє майно призначеним ним спадкоємцям без зазначення частки кожного з них, то частка спадщини, яка належала б спадкоємцеві, який відпав, переходить до інших спадкоємців з...

Щодо оплати праці спеціалістів, службовців, робітників-почасовиків і молодшого обслуговуючого персоналу відділень, агенств і міських (операційних) управлінь контор Держбанку СРСР, відділень Зовнішторгбанку СРСР і ощадних кас

Про доповнення пункту 3 Інструкції про порядок про продажу товарів тривалого користування в кредит

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Рекомендація R (84) 5 Комітету міністрів державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи

Рекомендація N R (84) 4 Комітету міністрів державам-членам "Про батьківську відповідальність"

Щодо допомоги з державного соціального страхування

Рекомендація N R (84) 3 Комітету міністрів Ради Європи "Про принципи телевізійної реклами"

Інструкція з обліку надходження і витрачання паливно-мастильних матеріалів і єдиних талонів на відпуск нафтопродуктів на підприємствах, в організаціях, колгоспах і радгоспах

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури"

Про внесення зміни до статті 32 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР

Інструкція про порядок узгодження застосування електрокотлів та інших електоронагрівальних приладів

Про затвердження Інструкції з обліку товарів на аптечних складах (базах) аптечних управлінь системи Міністерства охорони здоров"я СРСР

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР про пільги по сільськогосподарському податку

Правила процедури Ради організації щодо збереження лосося в північній Атлантиці, що створена відповідно до Конвенції про збереження лосося в північній частині Атлантичного океану

Про зміну норми базисної жирності молока

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом пускового комплексу першої черги водоводу від каналу Дніпро - Донбас до м. Харкова та окремих будівель і споруд на водоводі

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення деяких органів державного управління та про внесення змін і доповнень до статей 24 і 28 Закону Української РСР "Про Раду Міністрів Української РСР"

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1984 рік

Про Державний бюджет Української РСР на 1984 рік

Про збільшення доходів і видатків Державного бюджету УРСР на 1984 рік за пропозиціями Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Про затвердження актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом автомобільного шляху Ростов - Одеса - Рені на ділянці с. Сичавка - м. Одеса в обхід Григорівського лиману, Одеська область

Про увічнення пам'яті М.П. Бажана та забезпечення його сім'ї

Резолюція 820 (1984) Парламентської асамблеї Ради Європи "Про стосунки парламентів держав-членів Ради Європи із засобами масової інформації"

Друга директива Ради 84/5/ЄЕС "Щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів"

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради СРСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР

Санітарні правила влаштування, обладнання, експлуатації амбулаторно-поліклінічних установ стоматологічного профілю, охорони праці і особистої гігієни персоналу

Про створення Шацького державного природного національного парку

Про затвердження норм природного убутку м'яса і м'ясопродуктів при холодильній обробці та зберіганні на розподільних холодильниках торгівлі

Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань земельного законодавства

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Про порядок введення в дію Житлового кодексу Української РСР

Про плату за навчання в дитячих музичних, художніх, хореографічних школах та школах мистецтв

Регіональна конвенція щодо визнання учбових курсів, дипломів про вищу освіту і наукових ступеней у державах Азії та Тихого океану

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Туніської Республіки про морське судноплавство

Статут Міжнародної академії астронавтики

Про перетворення Головного управління по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР у Головне управління Української РСР по іноземному туризму

Резолюція 38/34 (XXXVIII) Генеральної Асамблеї ООН "Повернення або реституція культурних цінностей країнам їх походження"

Європейська конвенція щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів (ETS N 116)

Із Резолюції 38/14 Генеральної Асамблеї ООН "Друге десятиріччя дій боротьби проти расизму та расової дискримінації"

Угода щодо застосування митних документів в прямому автомобільному сполученні у разі перевезення вантажів

Про внесення змін до статті 13 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань прибуткового податку з населення

Про внесення змін і доповнень до статей 119, 120 і 121 Виправно- трудового кодексу Української РСР

Про виключення окремих споруд із списку пам"яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань розрахунків у народному господарстві

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР з питань земельного законодавства

Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при транспортуванні

Про порядок утворення і використання резерву для подання фінансової допомоги об"єднанням, підприємствам і господарським організаціям

Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань

Рекомендації, що стосуються боксу

Положення стосовно медичних кадрів - I

Про внесення доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Рекомендація N R (83) 13 Комітету міністрів Ради Європи "Про роль середньої школи в підготовці молоді до життя"

Про курортний збір з громадян, які прибувають на відпочинок у курортні місцевості Української РСР без путівок чи курсовок

Про доповнення статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 155-4

Про внесення доповнень до Кваліфікаційного довідника професій робітників, які не війшли у Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників, яким встановлюються місячні оклади

Про об'єднання Міністерства сільського господарства Української РСР і Міністерства радгоспів Української РСР в Міністерство сільського господарства Української РСР

Підсумковий документ Мадридської зустрічі 1980 року представників держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що будбулася на основі положень Заключного акта, стосовно подальших кроків після Наради

Про внесення деяких змін до Водного кодексу Української РСР

Про генеральний план розвитку міста Севастополя

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР

Про визнання такими, що втратили чинність рішень Уряду СРСР з питання засвідчення копій документів, що стосуються прав громадян

Про порядок видачі і засвідчення підприємствами, установами й організаціями копій документів, що стосуються прав громадян

Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму і охороні праці персоналу інфекційних лікарень (відділень)

Про приєднання СРСР до Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів 1956 року

Положення про документи і документообіг в бухгалтерському обліку

Про класифікацію і мережу територій та об"єктів природно-заповідного фонду Української РСР

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації підприємств, об'єднань, організацій і установ республіканського та місцевого підпорядкування

Гавайська декларація IIПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка