Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 51
Про введення в дію Житлового кодексу Української РСР

Житловий Кодекс Української РСР

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про практику розгляду судами України справ про спадкування

Про Положення та штати госпрозрахункових міжлікарняних (лікарняних) аптек

Про внесення змін в постанову Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 14 вересня 1981 р. N 259/16-59

Рекомендація щодо професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів N 168

Про внесення змін та доповнень у Типове положення про оплату праці і преміюванні робітників автомобільного транспорту, а також транспортно- експедиційного обслуговування і вантажно-розвантажувальних робіт системи автомобільного транспорту

Рекомендація щодо встановлення міжнародної системи забезпечення прав у галузі соціального забезпечення N 167

Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159

Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями

Про введення в дію Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Тоголезської Республіки про повітряне сполучення

Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів

Протокол між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндскою Республікою про продовження терміну дії Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу від 6 квітня 1948 року

Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при зберіганні на складі

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Іспанії про морське судноплавство

Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення робітників і службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту

Санітарні правила устрою та утримання полігонів для твердих побутових відходів

Про затвердження Правил медичного відбору і направлення хворих (дорослих, підлітків та дітей) на санаторно-курортне та амбулаторно-курортне лікування

Про затвердження індексів зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і територіальних коефіцієнтів до них для перерахунку зведених кошторисних розрахунків (зведених кошторисів) будівництв

Про затвердження Інструкції з обліку продуктів харчування в лікувально-профілактичних та інших установах охорони здоров"я, які знаходяться на Державному бюджеті СРСР

Про затвердження Інструкції з обліку продуктів харчування в лікувально-профілактичних та інших установах охорони здоров"я, що перебувають на Державному бюджеті СРСР

Охорона природи землі. Загальні вимоги до рекультивації земель ГОСТ 17.5.3.04-835302-85

Рекомендація N R (83) 4 Комітету міністрів Ради Європи "Про сприяння обізнаності про Європу в середніх школах"

Про внесення змін і доповнень до Виправно-трудового кодексу Української РСР

Про порядок визначення вартості викрадених, недостаючих або втрачених м'яса, молока, м'ясних і молочних продуктів

Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів

Про затвердження класіфікації запасів родовищ, перспективних і прогнозних ресурсів нафти і горючих газів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сірійської Арабської Республіки про морське торговельне судноплавство

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Верхня Вольта про повітряне сполучення

Директива Ради 83/181/ЄЕС, яка визначає сферу дії статті 14 (1) (d) Директиви 77/388/ЄЕС стосовно звільнення від податку на додану вартість на кінцевому етапі ввозу певних товарів

Директива Ради 83/182/ЄЕС "Про звільнення від податку в межах Співтовариства для певних транспортних засобів, що тимчасово ввозяться до однієї держави-члена з іншої"

Директива Ради 83/183/ЄЕС "Про звільнення від податків, що застосовуються до особистої власності осіб, яка ввозиться на постійний термін з держави-члена"

Про внесення змін до Положення про державні нагороди Української РСР

Про затвердження списку захворювань, що дають право особам, які страждають цими захворюваннями, на першочергове отримання жилої площі

Суд відмовив в позові про визнання права на жилу площу з урахуванням домовленості при укладенні шлюбу між позивачкою і сином наймача жилого приміщення про те, що подружжя лише прописується на спірній жилій площі, а для проживання поселяються як підна...

Конвенція про передачу засуджених осіб

Норми втрат (бою) силікатної цегли і каменю

Про генеральний план розвитку міста Жданова

Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади, що примусово утримуються як пацієнти, N R(83)2

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кенія про повітряне сполучення

Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР

Стягнення може бути звернуто на все майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, коли встановлено, що одержане за зобов"язанням одного з подружжя використано на потреби всієї сім"ї

Мотивувальна частина рішення повинна містити встановлені судом обставини, які мають значення для справи, їх юридичну оцінку, а також оцінку всіх доказів, посилання на закон та інші нормативні акти, на підставі яких визначено права й обов"язки сторін ...

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР про адміністративні правопорушення

Про внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у питаннях цивільних правовідносин, шлюбу та сім'ї, праці і соціального забезпечення

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Мальдівської Республіки про повітряне сполучення

Про пільги військовослужбовцям, робітникам та службовцям, що знаходяться в складі обмеженого контингенту радянських військ на території Демократичної Республіки Афганістан, та їхнім сім'ям

Норми втрат (бою) сталевих емальованих ванн і мийок

Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Української РСР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про внесення змін і доповнень в Перелік районів Крайньої Півночі та місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 10 листопада 1967 р. N 1029

Проблема явно необгрунтованих або таких, що вводять в оману, заяв про надання статусу біженця або притулку

Статут Міжнародного інституту космічного права Міжнародної астронавтичної Федерації

Про затвердження норм усушки м"яса і субпродуктів птиці і кролів при холодній обробці і зберіганні

Про розгляд суперечок, пов"язаних з недостачами продукції і товарів при поставках

Про висновки планово-бюджетних та інших постійних комісій Ради Союзу і Ради Національностей Верховної Ради СРСР, а також пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сьомій сесії Верховної Ради СРСР десятого скликання по Державному плану економ...

Про затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом у 1982 році ділянок автомобільних шляхів

Про участь Української РСР в експозиції Радянського Союзу на Міжнародній виставці 1983 року "Людина і її світ" у м. Монреалі (Канада)

Про нагородження Почесними дипломами ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України колгоспів, радгоспів та інших державних господарств, які одержали високий урожай зернових культур у 1982 році

Про розподіл державних ресурсів концентрованих кормів

Про встановлення на Алеї трудової слави на Виставці досягнень народного господарства Української РСР портретів ініціаторів і передовиків соціалістичного змагання на ознаменування 60-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Про занесення на Республіканську дошку пошани на Виставці досягнень народного господарства Української РСР колективів об'єднань, підприємств і організацій промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства та інших галузей народного госп...

Про збільшення виробництва продовольчих товарів на підприємствах місцевої харчової промисловості і зміцнення матеріально-технічної бази цієї галузі у 1983-1985 роках

Про економне витрачання державних хлібних ресурсів

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних і монтажних організацій за прискорення будівництва та реконструкції підприємств сільськогосподарського машинобудування за 1982 рік

Про порядок і строки підготовки пропозицій до проекту Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-1990 роки і на період до 2000 року та участь республіки в підготовці проекту Концепції економічного і соціального розвитку СРСР д...

Про деякі заходи по посиленню економії матеріальних ресурсів у будівництві

Про проведення Всесоюзного суспільного огляду культури виробництва і стану охорони праці

Про виготовлення машин для комплектації ліній по виробництву живильних торф'яних горщиків

Про затвердження т. Ветчиніна В.В. членом колегії Міністерства охорони здоров'я УРСР

Про затвердження т. Волошина М.П. членом колегії Міністерства автомобільного транспорту УРСР

Про затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією у 1982 році ділянок автомобільних шляхів

Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини

Про встановлення на 1983 рік надпланових завдань по випуску промислової продукції і підвищенню продуктивності праці

Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей дошкільного віку

Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження жилих будинків

Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого реконструкцією автомобільного шляху Львів - Мукачеве - Берегове - держкордон на ділянці від км 7 до км 12, Львівська область, протяжністю 4,6 км

Про підсумки соціалістичного змагання областей, міст Києва і Севастополя за кращу підготовку шкіл, дошкільних та інших дитячих закладів до 1982/83 навчального року

Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення

Резолюція 37/194 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи медичної етики"

Про організаційно-господарську роботу Ради Міністрів УРСР, міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів по виконанню завдань, що випливають з постанови листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, положень і ...

Про внесення змін і доповнень до положень про управління (відділи) внутрішніх справ виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів

Про план відгодівлі свиней і птиці торговельними та іншими організаціями на базі використання харчових відходів у 1983 році

Про затвердження положень про курорти Трускавець і Слов'янськ

Про створення потужностей по виробництву, капітальному ремонту і модернізації тепловозних дизелів

Про доповнення переліку державних заказників Української РСР

Про поширення ініціативи колективів підприємств м. Москви по ремонту вагонів і контейнерів

Про організацію додаткового виготовлення в 1983-1984 роках запасних частин до устаткування підприємств Міністерства чорної металургії УРСР

Про поліпшення планування, організації перевезень народногосподарських вантажів і пасажирів та посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності роботи підприємств і організацій транспорту

Про підсумки республіканського соціалістичного змагання областей і міста Києва за досягнення кращих показників по охороні природи та раціональному використанню природних ресурсів у 1982 році

Про присудження Державних премій Української РСР в галузі науки і техніки 1982 року

Про заходи по забезпеченню колгоспів і радгоспів насінням ярих зернових культур для весняної сівби в 1983 році

Про Республіканську комісію по забезпеченню народного господарства і населення паливно-енергетичними ресурсами в осінньо-зимовий період 1982/83 року

Про виділення коштів на витрати по святкуванню 60-ї річниці утворення Союзу Радянських Соціалістичних РеспублікПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка