Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 69
Конвенція про основні цілі та норми соціальної політики N 117

Конвенція про створення Європейської організації з космічних досліджень

Міжнародна Конвенція про відповідальність операторів ядерних суден 1962 року

Про режим робочого часу працівників радгоспів та інших державних підприємств сільського господарства

Про посилення боротьби з бур'янами

Про посилення боротьби з бур'янами

Про посилення боротьби з бур'янами

Про визнання нечинними рішень ЦК КПРС і Уряду СРСР в зв"язку з прийняттям нових кримінальних, кримінально-процесуальних законів та законів про судоустрій Союзу РСР і союзних республік

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Народною Республікою Югославією про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах

Резолюція (62) 2 Комітету міністрів державам-членам відносно виборчих, громадянських та соціальних прав ув"язнених

Про зміну і визнання нечинними рішень Уряду СРСР в зв"язку з затвердженням Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та Положення про поставки товарів народного споживання

Про порядок відшкодування громадянам вартості належних їм жилих будинків, інших будівель та пристроїв, що зносяться у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб, і забезпечення їх жилою площею

Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 147-2

Про заходи по виконанню Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 15 грудня 1961 року "Про дальше обмеження застосування штрафів, що накладаються в адміністративному порядку"

Четвертий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи Париж, 16 грудня 1961 року

Угода про співробітництво в галузі технічного нагляду за суднами та їх класифікації

Митна конвенція про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція A.T.A.)

Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин (Париж, 2 грудня 1961 року)

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

Європейська соціальна хартія

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (укр/рос)

Конвенція про колізії законів, що стосуються форми заповітних розпоряджень

Конвенція, додаткова до Варшавської конвенції, для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, здійснюваних особами, які не є перевізниками за договором

Питання охорони ґрунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР

Питання охорони ґрунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР

Справи про виконання умов договору і надання квартири в зв"язку з участю у будівництві жилого будинку підвідомчі судам

Конвенція про скорочення безгромадянства

Рекомендації Першої консультативної ради щодо Договору про Антарктику

Про зміну статей 24 і 80 Кримінального кодексу Української РСР

Рекомендація щодо житлового будівництва для працівників N 115

Про посилення відповідальності за самогоноваріння і пияцтво в Українській РСР

Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Конвенція про частковий перегляд конвенцій, прийнятих Генеральною Конференцією Міжнародної організації праці на своїх перших тридцяти двох сесіях, з метою уніфікації положень про підготовку Адміністративною радою Міжнародного бюро праці доповідей про зас

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

Угода про економічне і технічне співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сомалійською Республікою

Обмін листами між Урядом СРСР та Урядом Республіки Куба про перетворення Тимчасової торговельної місії СРСР в Торговельне представництво СРСР в Республіці Куба

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Турецької Республіки про пряме залізничне сполучення

Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж

Факультативний протокол про набуття громадянства

Факультативний протокол про обов"язкове вирішення спорів

Віденська конвенція про дипломатичні зносини 18 квітня 1961 р.

Єдина конвенція про наркотичні засоби

Кримінальний кодекс України

Кримінальний кодекс України (додаток)

Кримінальний кодекс України ( від статті 147 до статті 263 )

Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)

Про затвердження Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про затвердження Кримінального кодексу Української РСР

Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )

Кримінально-процесуальний кодекс України

Резолюція 1514 (XV) Генеральної Асамблеї ООН "Декларація про надання незалежності колоніальним державам та народам"

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти

Рекомендація щодо найбільш ефективних заходів забезпечення загальнодоступності музеїв

Міжнародна конвенція щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ"

Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків

Про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту та метрополітенів

Про заходи по охороні грунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР

Про заходи по охороні грунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР

Про заходи по охороні грунтів і захисних лісонасаджень на території Української РСР

Торговельна угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Республікою Гана

Конвенція про відповідальність перед третьою стороною в галузі ядерної енергії

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Урядом Народної Республіки Болгарії та Урядом Румунської Народної Республіки про вантажну марку для суден, що плавають під прапором і між портами СРСР, НРБ та РНР у Чорному морі

Консульська конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Федеративною Республікою Югославією (з доповненнями від 22 травня 1980 року)

Про встановлення шестигодинного робочого дня для всіх робітників, зайнятих на підземних роботах у вугільній, сланцевій та інших галузях гірничодобувної промисловості, а також на підземних роботах з будівництва шахт (рудників), тунелів та метрополітенів

Договір про торгівлю та мореплавство між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Корейською Народно-Демократичною Республікою

Конвенція про захист працівників від іонізуючої радіації N 115

Рекомендація щодо захисту працівників від іонізуючої радіації N 114

Рекомендація щодо консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і працівників у галузевому та в національному масштабі N 113

Міжнародна Конвенція з охорони людського життя на морі 1960 року

Про інструкцію про застосування єдиної журнально-ордерної форми рахівництва для невеликих підприємств і господарських організацій

Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства охорони здоров'я УРСР

Конвенція про уніфікацію деяких правил щодо відповідальності за зіткнення суден внутрішнього плавання

Про Інструкцію щодо застосування єдиної журнально-ордерної форми рахівництва

Про стан перевозок пасажирів, вантажів і пошти по місцевих лініях цивільного повітряного флоту в Українській РСР

Про впорядкування пільг для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі

Про порядок застосування Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 10 лютого 1960 року "Про впрорядкування пільг для осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі

Про впорядкування пільг для осіб, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівнених до районів Крайньої Півночі

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про спільний захист лісів від пожеж

Конвенція про заснування Європейської асоціації вільної торгівлі

Угода про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин від шкідників і хвороб

Угода про співробітництво в галузі ветеринарії

Угода про міжнародне пряме змішане залізнично-водне вантажне сполучення (МЗВС)

Європейська конвенція про академічне визнання університетських кваліфікацій (ETS 032)

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Народною Республікою Болгарією про соціальне забезпечення

Договір про Антарктику

Декларація прав дитини

Про зони санітарної охорони каналу Північний Донець - Донбас, Червонооскільського, резервних - Артемівського, Горлівського, Волинцівського та Верхньо-Кальміуського водоймищ і річок Північний Донець та Оскіл

Угода між Урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Народної Республіки Болгарія та Румунської Народної Республіки про рибальство у Чорному морі

Угода про привілеї та імунітети Міжнародного агентства з атомної енергії

Рекомендація щодо служб охорони здоров"я на підприємстві N 112

Конвенція про трудові договори рибалок N 114

Конвенція про мінімальний вік рибалок, що приймаються на роботу N 112

Конвенція про медичний огляд рибалок N 113

Положення про персонал Всесвітньої організації охорони здоров"я

Угода між Міжнародним агентством з атомної енергії та Всесвітньою організацією охорони здоров"я

Європейська угода про відміну віз для біженців (ETS 531)Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка