Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1993 г.

Страница 48
Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (укр/рос)

Про надання Держхарчопрому ліцензії на вивезення продовольчої продукції

Про створення Урядової комісії з метою підготовки пропозицій про вдосконалення мережі галузевих науково-дослідних установ, конструкторських і проектних організацій

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1992 р. N 581

Заява Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

Заява глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у зв'язку із суспільно-політичною ситуацією в Республіці Таджикистан

Угода про взаємодію в галузі запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

Угода про розподіл інвентарних парків вантажних вагонів та контейнерів колишнього МШС СРСР між державами-учасницями Співдружності, Азербайджанською Республікою, Республікою Грузія, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Естонською Республік...

Угода про Міжурядовий фельд"єгерський зв"язок

Угода про виконання польотів повітряних суден спеціального призначення

Угода між Україною та Республікою Бєларусь про взаємне визнання права та регулювання відносин власності

Угода про внесення змін до Угод щодо Стратегічних сил

Угода про регулювання міждержавного ринку цінних паперів

Угода про спільну діяльність стосовно гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону

Угода про заснування Міждержавного банку. Статут Міждержавного банку

Про Представника Президента України у Троїцькому районі Луганської області

Статут Співдружності Незалежних Держав

Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік

Рішення про поділ інвентарних парків вантажних вагонів і контейнерів колишнього МШС СРСР між державами-учасницями Співдружності, Азербайджанською Республікою, Республікою Грузія, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Естонською Республікою...

Рішення про узгодження техніко-економічного розрахунку будівництва будівлі координуючих органів Співдружності Незалежних Держав в місті Мінську

Рішення про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів війни, учасників Великої Вітчизняної війни та осіб, прирівняних до них

Рішення про строки та місце проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав

Рішення про створення та основні принципи Міждержавного суду Співдружності Незалежних Держав

Рішення про підготовку до святкування 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр.

Рішення про створення Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація"

Рішення про строки та місце проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав

Рішення Ради Голів Держав Співдружності Незалежних Держав

Рішення про Міждержавну раду з надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

Про забезпечення відвантаження на експорт валютоокупної промислової продукції

Про надання фірмі "Фібра компанія Навієра С.А." ліцензії для експорту дизельного і технологічного палива

Про Національний інститут економічних програм

Про корпоратизацію державних підприємств (об'єднань)

Про об'єднання державних підприємств зв'язку

Про державне мито

Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України

Про призначення Казмірука В.Ф. завідуючим відділом по роботі з кадрами державного апарату Кабінету Міністрів України

Про реалізацію Національної програми виробництва технологічних комплексів машин і устаткування для сільського господарства, харчової та переробної промисловості

Про пільги щодо обчислення вислуги років військовослужбовцям Збройних Сил України, які брали участь в операціях Миротворчих Сил ООН

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про об'єднання громадян"

Про авторську винагороду за створення, використання (тиражування) у промисловості творів декоративно-ужиткового мистецтва

Про умови оплати праці працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів

Про умови оплати праці працівників органів прокуратури

Про новий персональний склад Комісії України у справах ЮНЕСКО

Про грошове забезпечення військовослужбовців та умови оплати праці працівників Служби безпеки України

Про грошове забезпечення військовослужбовців та умови оплати праці працівників Управління державної охорони

Про проведення експерименту у сфері господарської діяльності та приватизації на радіоприладному заводі "Оризон"

Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів

Про об'єднання підприємств вугільної промисловості

Про умови оплати праці працівників арбітражних судів

Про умови оплати праці працівників судів

Питання Міністерства промисловості

Питання митної системи

Про комісію по перевірці законності створення акціонерного товариства "Концерн-Електрон" (м. Львів)

Про оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Питання Державного комітету України з матеріальних ресурсів

З підстав відсутності понад шість місяців у жилому приміщенні член сім"ї наймача (колишній член сім"ї) може бути визнаний таким, що втратив право користування цим приміщенням, якщо відсутній він був протягом цього строку підряд і без поважних причин

При вирішенні житлової справи судом не враховано, що в разі переходу громадянина, який перебував за місцем роботи на квартирному обліку для поліпшення житлових умов, на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, де квартирний облік не веде...

Про прийняття Мінмашпромом рішень про консервацію частини основних фондів підприємств

Про виділення коштів Лікувально-оздоровчому об"єднанню при Кабінеті Міністрів України

Про фінансування Євпаторійського м"ясокомбіната

Поділ жилого будинку, за якого одному учаснику спільної власності виділені всі жилі приміщення, а іншому - допоміжні приміщення і господарські будівлі, не відповідає вимогам статей 115 і 132 Цивільного кодексу

Про внесення змін до листа N 01/3208 від 16 грудня 1992 року

Щодо обмежень на вивіз радіоелектронних засобів та високочастотних пристроїв з України за кордон

Про утворення робочої групи повноважних представників України з питань подальшого співробітництва в освоєнні Західно-Сибірського нафтогазового комплексу

Про затвердження цін на дорогоцінні метали у виробах і брухті та дорогоцінне каміння, що скуповуються у населення

Про проведення колоквіуму представників ділових кіл України та держав Західної Європи

Про виділення коштів Державній фельд"єгерській службі при Мінзв"язку

Про утворення робочої групи з проведення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

Про інформацію Комісії Верховної Ради України у питання екології та раціонального природокористування "Про виконання Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" у Донецько-Придніпровському регіоні"

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

Про внесення змін і доповнень до Кримінального Кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про повне приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом Української РСР "Про власність"

Про проект постанови Верховної Ради України про забезпечення діяльності Конституційного Суду України

Про проведення міжнародного семінару з участю Проекту парламентської практики "Схід-Захід"

Про подання на ратифікацію Верховній Раді України Консульської Конвенції між Україною та Китайською Народною Республікою, підписаної 31 жовтня 1992 року у місті Пекіні

Про подання на ратифікацію Верховній Раді України Договору між Україною і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах, підписаного 31 жовтня 1992 року у місті Пекіні

Про подання на ратифікацію Верховній Раді України Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною і Монголією, підписаного 5 листопада 1992 р. в місті Улан-Баторі

Про Академію правових наук України

Про нову редакцію статті 61 Основ законодавства України про охорону здоров"я

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про підсумки зустрічі міжпарламентської депутатської комісії України та Росії 25 листопада 1992 року

Про затвердження Бортника В. Ф. членом колегії Міністерства сільського господарства і продовольства України

Про колегію паливно-енергетичного комплексу

Про призначення Засухи А.А. першим заступником Міністра сільського господарства і продовольства України

Про затвердження Інструкції "Про порядок нарахування, сплати мита та пропуску предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України"

Про обов'язкове митне оформлення несупроводжуваного багажу громадян, який відправляється з України в країни колишнього СРСР та прибуває з цих країн в Україну

Про зміни в Типовому Положенні про органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Про передачу службових приміщень

Про розподіл концентрованих кормів на I квартал 1993 р. для потреб господарств, підприємств і організацій

Питання Державного комітету України по використанню ядерної енергії

Про невідкладні заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей

Про утворення комісії для планової комплексної перевірки діяльності Лікувально-оздоровчого об"єднання при Кабінеті Міністрів України

Протокол між Україною та Росією щодо схеми обслуговування зовнішнього боргу колишнього СРСР

Про затвердження Корнієнка М.В. членом колегії Міністерства внутрішніх справ України і увільнення від цих обов"язків Шелудька Г.П.

Протокол реалізації Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про торгово-економічне співробітництво в 1993 році

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі кораблебудування та судноремонту

Про затвердження переліку робіт, пов"язаних з розробкою будівельних норм і правил з цивільної оборониПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка