Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

1995 г.

Страница 60
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність"

Про Національну програму профілактики СНІДу на 1995-1997 роки

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій"

Про сплату вартості послуг, пов'язаних з подачею води на зрошення

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Службу безпеки України"

Про грошову компенсацію військовослужбовцям за піднайом (найом) житла

Про внесення доповнень і змін до Закону України "Про міліцію"

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій"

Про ратифікацію Угоди про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Про увільнення з посади Представника Президента України в Донецькій області

Про призначення С. Комісаренка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ірландії

Про призначення А. Орла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мальта

Щодо порушення термінів розрахунків по експортно-імпортних операціях

Про внесення змін до указів Президента України від 21 вересня 1994 року N 545 та від 2 листопада 1994 року N 656

Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України

Про призначення Г. Приймачука заступником Голови Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

Про призначення В. Богатиря Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Киргизстан

Положення про умови зберігання, обліку та погашення приватизаційних майнових сертифікатів у паперовій формі в установах банківської системи

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України"

Про призначення пенсії Збанацькій О.Х.

Про призначення позаштатних радників Президента України

Про спеціальну економічну зону "Севастополь"

Про схвалення і подання на ратифікацію Верховної Ради України Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про вільну торгівлю

Про доповідну записку головного редактора газети "Голос України" Правденка С.М.

Про проект Постанови Верховної Ради України про обрання народного депутата України Лук"яненка Л.Г. членом постійної Комісії Верховної Ради України законодавчого забезпечення свободи слова та засобів масової інформації

Про затвердження переліку спеціальних матеріально-технічних ресурсів, виробництво і споживання яких контролюється органами державної виконавчої влади у 1995 році

Про проект Постанови Верховної Ради України про заснування ордена Богдана Хмельницького

Угода про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного Договору

Про переоцінку залишків сільськогосподарської продукції, молодняка худоби і птиці, тварин на відгодівлі та незавершеного виробництва

Про деякі питання, пов"язані з проведенням виборів депутатів і голів місцевих Рад народних депутатів в Автономній Республіці Крим

Про пропозицію народних депутатів України Григорович Л.С., Байраки М.В. та Шибка В.Я. про проведення науково-практичної конференції за програмою "Діти України"

Звіт про роботу Кабінету Міністрів України

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ України від 28.12.94 N 237

Про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення по виконанню постанов Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року та від 15 грудня 1994 року

Про Головне управління національних природних парків і заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки

Кабінет Міністрів України Постанова

Про утворення Національного агентства з питань інформатизації

Про присвоєння військового звання

Про підготовку до розгляду Верховною Радою України проекту Державного бюджету України на 1995 рік

Про Робочу групу для завершення підготовки законопроектів з питань концепції оподаткування, приватизації та бюджетної системи

Про проект Закону України про обов"язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Про проект Закону України про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України

Про визначення платників рентної плати за газ природний

Про пропозицію Мінекобезпеки та Уряду Автономної Республіки Крим

Про розробку проекту Закону України про неприбуткові організації

Про проект Закону України про упорядкування розмірів адміністративних штрафів за порушення паспортних правил та віднесення розгляду цих порушень до відання органів внутрішніх справ

Про проект Постанови Верховної Ради України про надання Кабінетом Міністрів України гарантій щодо звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності за ядерну шкоду

Про розроблення проекту Національної програми відродження села на 1995 - 2005 роки

Про затвердження порядку регулювання цін на білкову сировину та інші компоненти для промислового виробництва комбікормів

Про внесення доповнень і змін до Закону України "Про міліцію"

Про затвердження Інструкції по оформленню, зберіганню та знищенню дипломатичного та службового паспортів України

Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами

Про склад агропромислового комплексу

Про порядок нарахування пені за порушення термінів розрахунків по експортно-імпортних операціях

Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами

Про затвердження Типового контракту з Головою Правління відкритого акціонерного товариства

Про порядок перерахування до бюджету прибуткового податку з доходу громадян

Щодо забезпечення реалізації положень Угоди між Україною та США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення

Про неналежне виконання вимог щодо повернення валютних цінностей, які незаконно знаходяться за кордоном

Щодо імпортних поставок по бартерних договорах

Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України" працівникам агропромислового комплексу

Про присвоєння В. Опришку рангу державного службовця

Про призначення наукового консультанта Президента України з питань аграрної політики

Щодо Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок

Про внесення змін і доповнень до "Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України" та до "Тимчасового положення щодо встановлення ліміту залишку готівки в касі, норм витрачання грошей з виручки, строків і порядку здавання виручки підпри

Про затвердження Правил проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель

Про передачу до Українського центру сертифікатних аукціонів заяв фінансових посередників

Про забезпечення навчального процесу Учбових центрів (курсів) викладацьким складом

Про видання збірника важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань

Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи і Державного реєстру патентів України на корисні моделі

Про фінансове забезпечення діяльності Українського контингенту Миротворчих Сил ООН в колишній Югославії

Щодо питань внеску до статутного фонду спільного підприємства іноземної інвестиції у вигляді нерухомого майна - квартири

Про зміни контрактних цін

Щодо облікової ставки Національного банку України

Про декларування валютних цінностей ДАК "Укрресурси"

Щодо митного оформлення матеріально-технічних засобів, які поставляються Міністерству оборони

Про призначення Подолєва І.В. головою Української частини Українсько-Фінляндської комісії з питань торгівлі і економічного співробітництва

Про проведення індексації балансової вартості об'єктів житлового фонду

Про порядок дії на території України нормативних актів колишнього Радянського Союзу в галузі санітарного та епідемічного благополуччя населення

Про питання оплати праці окремих категорій працівників (невійськовослужбовців) Збройних Сил та інших військових формувань України

Про відстрочення Закарпатському виробничо-торговельному об'єднанню орендних підприємств сплати ввізного мита

Про надання гуманітарної допомоги населенню Чеченської Республіки Російської Федерації

Про утворення робочих груп з підготовки матеріалів до Економічної доповіді Президента України за 1994 р.

Про призначення В. Яцуби першим заступником Глави Адміністрації Президента України

Про відстрочення спільному українсько-італійському підприємству фірмі "ЗАКІ" ЛТД (м. Ужгород) сплати ввізного мита

Про Програму заходів щодо проведення святкування 50-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Про увільнення заступників Голови Державного комітету України з матеріальних ресурсів

Про увільнення М. Лутака з посади заступника Голови Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю

Про визнання такою, що втратила чинність, частини другої статті 8 Указу Президента України від 19 грудня 1991 року N 9

Про увільнення А. Жалка-Титаренка з посади виконуючого обов"язки генерального директора Національного космічного агентства України

Про присвоєння О. Косьяненку військового звання

Про призначення К. Грищенка заступником Міністра закордонних справ України

Про заходи щодо забезпечення формування державної ядерної політики та екологічної безпеки

Про невідкладні заходи щодо фінансово-кредитного забезпечення галузей паливно-енергетичного комплексу у 1995 році

Про порядок надання в 1995 році державної кредитної підтримки підприємствам

Про внесення змін до Указу Президента України від 21 грудня 1994 року N 785Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка