Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

2000 г.

Страница 8
Про відзначення 160-річчя від дня заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Про взаєморозрахунки за природний газ та електричну енергію

Про затвердження складу робочої групи з розроблення проекту Національної програми забезпечення економічної безпеки України на період до 2005 року

Про затвердження робочого проекту реконструкції лікувального корпусу N 1 Клінічної лікарні "Феофанія"

Щодо системи валютного контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Про набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України..." від 19.10.2000 N 2056-III

Про видачу ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ЗАТ "Укртрансенергоатом", ТОВ "Шелтон-Миколаїв"

Про перехід суб"єктів господарювання, що мають картотеку неплатежів, на обслуговування до інших банків

Про постанову Правління НБУ від 17.11.2000 N 452

Про податок на додану вартість щодо транспортно-експедиційних послуг

Про затвердження Порядку фінансування та виплати різниці між сумою пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним) працівникам державних бюджетних установ і організацій, науковим (науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних підприємст...

Щодо зарахування публікацій як фахових

Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Про нагородження Української асоціації якості Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Питання Державної інспекції з контролю за цінами

Щодо переоформлення ліцензії, виданої АТ "Барвінок"

Перелік N 7 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Перелік N 7 Наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Додатковий перелік провідних установ

Вилучено з переліку провідних установ

Згідно зі ст. 54 Закону України "Про господарські товариства" в разі виходу учасника з ТОВ йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному фонді. Повернення вкладу в натурі може мати місце лише за згодою това...

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1997 р. N 306

Про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування

Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України"

Про відзначення діячів кіномистецтва

Паспорт спеціальності 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

Про видачу ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом

Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 р. N 1010

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами Новояворівському комунальному підприємству "Міські електричні мережі"

У разі визнання звільнення незаконним суд виходячи зі змісту ч. 3 ст. 235 КЗпП України на прохання працівника, який у зв"язку з допущеним щодо нього порушенням законодавства про працю не бажає продовжувати трудові відносини з відповідачем, може визна...

Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом Новояворівському комунальному підприємству "Міські електричні мережі"

Резолюція 1331 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4246-му засіданні, 13 грудня 2000 року

Щодо переоформлення Ліцензії ТОВ "Регіонагросервіс"

Про Постанову Кабінету Міністрів "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 438" та Порядок відшкодування Пенсійному фонду України з Фонду загальнообов"язкового державного соціального страху...

Щодо сплати до бюджету акцизного збору та ПДВ

Про призначення Мостового В.М. першим заступником директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - Головним державним експертом України з умов праці

Про Положення про порядок надання Фондом загальнообов"язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з питань професійної підготовки, перепідготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

Ухвала щодо прийнятності заяви N 53874/00 Геннадія Володимировича Сергєєва проти України

Щодо проведення взаємозаліку

Про звільнення Момота О.І. з посади начальника Донецької залізниці

Про затвердження Парфененка Д.М. членом колегії Фонду державного майна

Про звільнення Лаврова Є.М. з посади першого заступника голови правління Державної акціонерної компанії "Хліб України"

Про Положення про порядок поширення інформації Центральної виборчої комісії

Про Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення"

Про Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

Про затвердження рішення конкурсної комісії про визначення банку, уповноваженого на обслуговування та збереження коштів Фонду

Про інформацію про стан готовності до запровадження Закону України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

Про постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року N 578"

Щодо інвестиційної позики Міжнародного Банку реконструкції та розвитку для реалізації (Світовий банк) Проекту пом"якшення соціальних наслідків реформування вугільної промисловості України

Про призначення О. Момота заступником Міністра транспорту України

Про призначення Тьоткіна В.І. директором Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - Головним державним інспектором праці України

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2000 р. N 976

Про Методичні рекомендації щодо приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у відповідність до Конституції України та інших актів законодавства України

Стосовно обкладення ПДВ послуг зі збору та заготівлі вторинної сировини

Стосовно правомірності застосування до банку фінансових санкцій

Щодо розрахунку компенсації втрат

Протокол про наміри щодо співробітництва між Головним управлінням державної служби України та Головою Управління Цивільної Служби Республіки Польща

Щодо удосконалення митного оформлення речовин поверхнево-активних органічних, миючих та чистячих засобів

Про анулювання дозволів на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів

Про стан роботи податкових органів Дніпропетровської області і м. Севастополя з розгляду скарг платників податків

Про призначення Олійник Т.О. заступником директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - заступником Головного державного інспектора праці України

Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти

Про призначення В. Жученка головою Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області

Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют

Про реалізацію рішення Колегії МОЗ України "Про стан та перспективи розвитку наукового напрямку "Гігієна і токсикологія агрохімікатів"

Про внесення змін до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об"єкт дозвільної системи, затвердженого наказом МОЗ України від 20.10.99 N 252

Про внесення доповнення до методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 16.06.2000 N 140 "Про організацію та проведення торгів (тендерів) на централізовану закупівлю товарів, робіт, послуг"

Про внесення змін та доповнень до спільного наказу Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.99 N 908/68 "Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватиза...

Про делегацію України для участі в Дипломатичній конференції Всесвітньої організації інтелектуальної власності з охорони аудіовізуальних виконань

Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют

Про уповноваження І. Мітюкова на підписання Кредитної угоди (Відновлення автомагістралі М06 та реформа фінансування дорожнього сектору) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

Про делегацію України на Міжнародну політичну конференцію з питань боротьби з транснаціональною організованою злочинністю

Кредитна угода (Відновлення автомагістралі M06 та реформа фінансування сектора автодоріг) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

Стосовно Переліку звернень, які надійшли до Секретаріату КМ України по телефонній лінії "Проблеми економічної реформи"

Стосовно державного контролю препарату "Ессел Форте, капсули" серії Р-324

Щодо відновлення операцій та зупинення стягнення з розподільчих рахунків газозбутових та газотранспортних підприємств і консолідованого розподільчого рахунку "Торговий дім "Газ України"

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України

Про обмеження в'їзду вантажних автомобілів та механічних транспортних засобів у центральну частину міста

Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України"

Про внесення змін до Указу Президента України від 30 серпня 2000 року N 1033

Про присвоєння І. Шумилу почесного звання "Заслужений економіст України"

Про присвоєння В. Хорєву почесного звання "Заслужений будівельник України"

Про затвердження Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

Про встановлення переліку платних послуг, що надаються пасажирам на вокзалах та в поїздах Південно-Західної залізниці

Щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 N 1577

Про затвердження Вимог до щорічного звіту про стан ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

Про внесения доповнень до наказу Мінагрополітики України від 23 серпня 2000 р. N 158 "Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів"

Про затвердження переліку товарних бірж

Про перелік підприємств, які отримали ліцензії на право здійснення експорту, імпорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Щодо дебіторської заборгованості, що виникла в результаті крадіжки готівки з каси банку та крадіжки коштів клієнтів з їх рахунків при здійсненні банком господарської діяльності

Про призначення В. Пустовойтенка Радником Президента України

Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації

Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні

Про перерахування коштів Чернігівській ТЕЦПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка