Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

2005 г.

Страница 38
Про затвердження Змін до Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг

Про звільнення М. Тимошка з посади референта Президента України

Про впровадження на підприємствах галузі нормативних документів з питань пожежної безпеки, їх вивчення та перевірку знань

Про внесення Змін до наказу Головдержслужби України від 16.12.96 N 43

Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПЕ

Про затвердження Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об'єднань державних підприємств

Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій в основний капітал

Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково

Протокол про узгодження термінів поетапного скасування вилучень з режиму вільної торгівлі до Протоколу від 4 жовтня 2001 року про внесення змін і доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Рос...

Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів від 15 квітня 1994 року (укр/рос)

Про звільнення В. Котка з посади члена Національної комісії регулювання електроенергетики України

Про операції з металопродукцією

Про анулювання реєстрації товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності

Про включення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, до реєстру Держмитслужб

Про нагородження працівників Житомирського агротехнічного коледжу

Про надання та скасування дозволів на право використання складських приміщень як складу тимчасового зберігання

Про внесення до Списку посередників осіб, які пройшли з 14 листопада до 25 листопада 2005 року підготовку відповідно до навчальної програми, затвердженої Національною службою посередництва і примирення та Національною академією внутрішніх справ Украї...

Про внесення змін до наказу ФДМУ від 13.10.2005 N 2754

Про рішення щодо скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Техноцентр"

Про затвердження форм документів

Про відзначення Подякою Центральної виборчої комісії

Рішення про Комплекс середньотермінових заходів для просування на внутрішній ринок СНД та ринки третіх країн конкурентоспроможної продукції, що випускається національними виробниками, на період до 2010 року

Рішення про Концепцію формування спільного електроенергетичного ринку держав-учасників Співдружності Незалежних Держав

Рішення щодо Положення про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

Рішення щодо Інформації про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток та підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері в 2003 - 2010 роках

Рішення про надання 32 Державному науково-дослідному випробувальному інституту Міністерства оборони Російської Федерації статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі дослідження проблем військової метрології та...

Рішення про використання асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та забезпечення діяльності Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міні...

Рішення про надання Російському університету дружби народів статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі інформаційного забезпечення освітніх систем держав-учасниць СНД

Рішення про надання Білоруському державному університету статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі ліцензування, атестації та акредитації освітніх закладів

Рішення про виділення асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в 2006 році

Рішення про виконання єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, за 2004 рік

Рішення про конкурс на здобуття Премії Співдружності Незалежних Держав за досягнення в галузі якості продукції та послуг

Рішення щодо Інформації про хід виконання Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року

Рішення про надання Державному інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів з інформатики Республіки Вірменія статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі освіти осіб з обмеженими фізичними можлив...

Рішення про надання Установі освіти "Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з освіти в галузі інформатики та радіоелектроніки

Рішення про надання Установі освіти "Міжнародний державний екологічний університет імені А.Д. Сахарова" статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з екологічної освіти

Рішення про надання Білоруському національному технічному університету статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з вищої технічної освіти

Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Міждержавну раду з надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Міждержавний статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями про видачу ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення оп...

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки...

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки...

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки...

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки...

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки...

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки...

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки...

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки...

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття ломбардом Повним товариством "Ломбард "Попов і К" статусу фінансової установи

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Кредитною спілкою "Центр фінансових послуг" статусу фінансової установи

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами щодо виключення з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи "Кредитної спілки "Джерело"

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Кредитною спілкою "Разом до успіху" статусу фінансової установи

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Кредитною спілкою "Довіра КПП" статусу фінансової установи

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Кредитною спілкою "Либідь" статусу фінансової установи

Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Кредитній спілці "Злагода"

Щодо порядку проведення клірингових розрахунків за знеціненими заощадженнями

Про порядок заповнення реєстраційної картки за формою N 6 колективним підприємством

Про надання роз'яснень

Щодо обов'язковості подання до податкових органів фінансової звітності разом з аудиторським висновком суб'єктами господарювання, проведення аудиту яких є обов'язковим

Щодо порядку перевірки автентичності документів, зокрема зовнішньоекономічних контрактів

Про Інформаційний лист Верховного Суду України від 08.11.2005 N 3.2.-2005

Щодо створення національної системи моніторингу якості національної освіти та участь загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних дослідженнях якості освіти

Щодо дотримання вимог Інструкції про складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Про введення в обіг пам'ятної монети "Родина Симиренків"

Щодо розрахунку економічних нормативів

Роз'яснення до постанови Правління НБУ від 31.08.2001 N 375

Про деякі питання практики застосування норм законодавства, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у I півріччі 2005 року

Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами та тканинами людини

Угода держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про співробітництво у сфері роботи з молоддю

Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з крадіжками автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього повернення

Про передачу земельних ділянок акціонерному товариству відкритого типу "Марс" для будівництва трансформаторної підстанції та підземного паркінгу на вул. Жилянській, 30 у Голосіївському районі м. Києва

Про внесення змін до рішення Київської міської ради

Про припинення державному підприємству "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" права користування земельною ділянкою та визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних деп...

Про поновлення договору оренди земельних ділянок від 19.06.2003 N 91-6-00122, укладеного між Київською міською радою та комунальним підприємством "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв...

Про надання земельної ділянки центральній районній дитячій поліклініці Оболонського району м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі поліклініки на вул. Північній, 4-а в Оболонському районі м. Києва

Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАДБУД-1" для будівництва житлових будинків з вбудованими торговельно-офісними приміщеннями на вул. Богатирській, 6 в Оболонському районі м. Києва

Про реалізацію проекту "Підтримка розробки системи медичних стандартів"

Щодо надання дозволу на проведення зовнішньоекономічної операції

Щодо застосування спеціальної санкції

Щодо надання дозволу на проведення зовнішньоекономічної операції

Щодо Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"

Щодо надання роз'яснення стосовно змісту тексту Припису ДІ МОЗ України від 11.11.2005 р. за N 3962/07-21

Про введення Арабською Республікою Єгипет заборони імпорту птиці та продуктів з неї

Щодо надання роз'яснень

Про внесення змін до Протоколу

Про межі зон застосування диференційованих за періодами часу тарифів на електроенергію

Щодо необхідності надання разом з податковою декларацією з ПДВ оригіналів вантажної митної декларації

Інформація щодо реалізації права суб'єктами підприємницької діяльності на безоплатну заміну свідоцтв про державну реєстрацію свідоцтвами єдиного зразка

Про виконання рішень суду, що надходять від арбітражного керуючого або ліквідатора юридичної особи

Щодо застосування пункту 7.10 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Щодо надання роз'яснень

Щодо переліків продукції на 2005 рік

Про найменування вулиці від Харківської площі до межі міста Києва "Бориспільське шосе"

Про затвердження Положення про Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка