Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

2008 г.

Страница 17
Про обрання суддів

Про офіційні курси гривні до іноземних валют

Про офіційні (облікові) курси банківських металів

Про звільнення судді

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення"

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою

Про надання роз'яснень

Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Про затвердження Плану діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік

Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергія"

Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "Компанія "Спецгазсервіс"

Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом ВАТ "Кременчукгаз"

Про видачу ВАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" ліцензії на виробництво електричної енергії

Про прийняття за основу проекту Закону України про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва

Про обрання суддів

Про накладення штрафу на Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" за порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії

Про внесення змін до Класифікаторів, затверджених наказом Держмитслужби України від 12.12.07 N 1048

Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік

Щодо перенесення терміну освоєння радіочастотного ресурсу

Щодо анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Щодо визначення можливості застосування деяких радіоелектронних засобів на території України

Щодо здійснення ліцензування та реєстрації у сфері надання телекомунікаційних послуг

Щодо Перспективного плану роботи Національної комісії з питань регулювання зв'язку України на 2009 рік

Щодо доповнення до Списку суб'єктів господарювання, що внесені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу

Щодо схвалення проектів форм звітності операторів телекомунікацій та інструкцій з їх заповнення

Щодо анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік

Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів

Про реорганізацію Академії економіки і права Міністерства промислової політики України шляхом приєднання до Державного інституту підготовки кадрів

Про затвердження примірних інструкцій з охорони праці для основних професій шкіряного виробництва

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про внесення зміни до складу координаційної ради у зв'язках з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 31.10.2006 N 83/5

Наказ Служби безпеки України

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток автомобілебудування та інших галузей вітчизняної промисловості)

Про переоформлення ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "ЕКОПРОГРЕС"

Про видачу ліцензій на постачання природного газу за нерегульованим тарифом ПП "УКРПРОМ-РЕСУРС" та ТОВ "ЮСЕНКО НАДРА"

Застереження ВАТ "Черкасиобленерго" щодо усунення та недопущення в подальшому порушення Ліцензійних умов з постачання електроенергії та Ліцензійних умов з передачі елекроенергії

Щодо продовження дії ліцензій на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданих ЗАТ "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ", КПТМ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО", ТОВ "АГРОБУДТЕХНОЛОГІЇ", ТОВ ФІРМІ "ЕНЕРГОСТАР"

Про визнання незаконним та скасування наказу Державної митної служби України від 22.07.2008 року N 797 "Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 31.01.2004 N 68"

Про перерахування коштів

Про призупинення дії підпункту 1.1.3 постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278

Про прийняття за основу проекту Закону України про заходи з соціального захисту населення від наслідків світової фінансової кризи

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про відзначення 100-річчя від дня народження Миколи Боголюбова

Про видачу, переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин

Про проведення атестації та допуску бугаїв-плідників до використання для відтворення маточного поголів'я в 2009 році

Про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників

Про внесення змін до Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік

Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергосоюз"

Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом Товариством з обмеженою відповідальністю "Планета"

Про встановлення вимог до ВАТ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності

Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання про спеціалізацію виробництва, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України

Про звільнення суддів

Про обрання суддів

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством довкілля, сільськогосподарських та морських справ Іспанії та Національним агентством екологічних інвестицій України щодо видів діяльності, передбачених статтями 6 та 17 Кіотського протоколу

Про затвердження Плану діяльності ДПА України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2009 рік

Про затвердження Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2009 рік

Про безоплатну передачу державного майна

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Про затвердження та надання чинності постановам Мінвуглепрому: СОУ-Н 10.1.00185755-002:2008 "Вугілля кам'яне та антрацит. Правила встановлення показників якості продуктів збагачення вугілля" та СОУ-Н 10.1-23472138-001:2008 "Вугілля буре, кам'яне та а...

Про затвердження та надання чинності стандарту Міністерства вугільної промисловості України СОУ-П 10.1.00174088.015:2008 "Правила прогнозу викидонебезпеки за сорбційними показниками вугілля"

Про списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва з балансу підприємства, підпорядкованого Мінвуглепрому

Роз'яснення про відкриття відділень банків

Щодо довідкових рівнів цін на товари

Про застосування Конвенції МДП

Про перелік пунктів пропуску

Про електронні сертифікати походження товарів

Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Щодо змін до Тарифного керівництва 4

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 11.02.2008 N 6534/08

Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 21.10.2008 N 435

Про затвердження Розмірів плати за здійснення технічного нагляду суден, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та оформлення документів

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Фірма "Елекон" (Київська область)

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" (Харківська область)

Щодо порядку денного засідання Комісії 18.12.2008

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ПП НВКФ "Натан" (м. Севастополь)

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Істок" (Одеська область)

Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Т.М.Велтек" (м. Київ)

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 28.08.2008 N 358

Про утворення робочої групи з питань удосконалення системи управління якістю Головдержслужби України

Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки МКТ України проектів регуляторних актів на 2008 рік

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання

Щодо надання інформації про формування конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності виконавців робіт із землеустрою

Про внесення змін до Плану діяльності Національної комісії регулювання електроенергетики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік

Щодо виділення та переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу

Щодо налагодження зв'язків з читацькою аудиторією видання "Все про бухгалтерський облік"

Щодо складання платіжного календаря банкуПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка