Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1991 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 1Список ратифікацій Конвенції N 108 Міжнародної організації праці "Про національні посвідчення особи моряків"

Список ратифікацій Конвенції N 105 Міжнародної організації праці "Про скасування примусової праці"

Список ратифікацій Конвенції N 113 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд рибалок"

Про порядок реалізації військами Збройних Сил на території України матеріальних засобів, техніки, озброєння і нерухомості

Про порядок переміни громадянами України прізвищ, імен та по батькові

Список ратифікацій Конвенції N 138 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік для прийому на роботу"

Список ратифікацій Конвенції N 160 Міжнародної організації праці "Про статистику праці"

Список ратифікацій Конвенції N 98 Міжнародної організації праці "Про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів"

Список ратифікацій Конвенції N 92 Міжнародної організації праці "Про приміщення для екіпажу на борту суден (переглянута 1949 року)"

Про призначення Керівника служби Президента України з міжнародних питань

Про завідуючого відділом у питаннях громадянства і помилування

Про завідуючого відділом нагород

Про структуру, штати та оплату праці працівників Адміністрації Президента України

Про створення комісії у справах Лікувально-оздоровчого об"єднання при Кабінеті Міністрів України

Про Першого помічника і радників Президента України

Список ратифікацій Конвенції N 111 Міжнародної організації праці "Про дискримінацію в галузі праці та занять"

Список ратифікацій Конвенції N 115 Міжнародної організації праці "Про захист працівників від іонізуючої радіації"

Про порядок зміни громадянами України національності

Про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України

Про присвоєння військових звань

Про присвоєння військових звань

Про присвоєння військового звання

Про призначення Тимофеєва В.С. Міністром торгівлі України

Про присвоєння кваліфікаційних класів суддям обласних, Київського міського судів

Список ратифікацій Конвенції N 103 Міжнародної організації праці "Про охорону материнства (переглянута в 1952 році)"

Список ратифікацій Конвенції N 106 Міжнародної організації праці "Про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах"

Список ратифікацій Конвенції N 159 Міжнародної організації праці "Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів"

Список ратифікацій Конвенції N 155 Міжнародної організації праці "Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище"

Список ратифікацій Конвенції N 126 Міжнародної організації праці "Про приміщення для екіпажу на борту риболовних суден"

Список ратифікацій Конвенції N 150 Міжнародної організації праці "Про адміністрацію праці: роль, функції та організація"

Список ратифікацій Конвенції N 149 Міжнародної організації праці "Про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу"

Список ратифікацій Конвенції N 100 Міжнародної організації праці "Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності"

Список ратифікацій Конвенції N 10 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік допуску дітей на роботу в сільському господарстві"

Список ратифікацій Конвенції N 148 Міжнародної організації праці "Про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях"

Про затвердження Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України

Про Тимчасові правила митного контролю за переміщенням через митний кордон України предметів, валюти і цінностей громадян

Про норми накладних витрат на монтажні і спеціальні роботи та норми планових накопичень на ремонтно-будівельні роботи

Список ратифікацій Конвенції N 52 Міжнародної організації праці "Про щорічні оплачувані відпустки"

Список ратифікацій Конвенції N 29 Міжнародної організації праці "Про примусову чи обов"язкову працю"

Список ратифікацій Конвенції N 47 Міжнародної організації праці "Про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень"

Список ратифікацій Конвенції N 58 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік дітей для допуску їх на роботу в морі"

Список ратифікацій Конвенції N 14 Міжнародної організації праці "Про застосування щотижневого відпочинку на промислових підприємствах"

Список ратифікацій Конвенції N 16 Міжнародної організації праці "Про обов"язковий медичний огляд дітей та підлітків, зайнятих на борту суден"

Список ратифікацій Конвенції N 23 Міжнародної організації праці "Про репатріацію моряків"

Список ратифікацій Конвенції N 95 Міжнародної організації праці "Про захист заробітної плати"

Список ратифікацій Конвенції N 122 Міжнародної організації праці "Про політику в галузі зайнятості"

Список ратифікацій Конвенції N 120 Міжнародної організації праці "Про гігієну в торгівлі та установах"

Список ратифікацій Конвенції N 147 Міжнародної організації праці "Про мінімальні норми на торговельних суднах"

Список ратифікацій Конвенції N 119 Міжнародної організації праці "Про забезпечення машин захисними пристроями"

Список ратифікацій Конвенції N 13 Міжнародної організації праці "Про використання свинцевого білила в малярній справі"

Список ратифікацій Конвенції N 112 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік рибалок, що приймаються на роботу"

Список ратифікацій Конвенції N 59 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік прийому дітей на роботу в промисловості"

Список ратифікацій Конвенції N 134 Міжнародної організації праці "Про запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків"

Список ратифікацій Конвенції N 133 Міжнародної організації праці "Про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові положення)"

Список ратифікацій Конвенції N 123 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік допуску на підземні роботи в шахтах і рудниках"

Список ратифікацій Конвенції N 45 Міжнародної організації праці "Про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду"

Список ратифікацій Конвенції N 11 Міжнародної організації праці "Про права на організацію та об"єднання працівників у сільському господарстві"

Про перерахунок розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров"я, пов"язаним з виконанням ними трудових обов"язків

Список ратифікацій Конвенції N 87 Міжнародної організації праці "Про свободу асоціації та захист права на організацію"

Список ратифікацій Конвенції N 81 Міжнародної організації праці "Про інспекцію праці в промисловості та торгівлі"

Список ратифікацій Конвенції N 90 Міжнародної організації праці "Про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута 1948 року)"

Список ратифікацій Конвенції N 142 Міжнародної організації праці "Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів"

Список ратифікацій Конвенції N 15 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік допуску підлітків до роботи вантажниками вугілля чи кочегарами на флоті"

Список ратифікацій Конвенції N 32 Міжнародної організації праці "Про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден (переглянута 1932 року)"

Список ратифікацій Конвенції N 124 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд молодих людей з метою визначення їхньої придатності до праці на підземних роботах у шахтах і копальнях"

Список ратифікацій Конвенції N 116 Міжнародної організації праці "Про частковий перегляд конвенцій, прийнятих Генеральною Конференцією Міжнародної організації праці на своїх перших тридцяти двох сесіях, з метою уніфікації положень про підготовку Адмі...

Список ратифікацій Конвенції N 73 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд моряків"

Список ратифікацій Конвенції N 60 Міжнародної організації праці "Про вік дітей для прийому їх на непромислові роботи"

Список ратифікацій Конвенції N 69 Міжнародної організації праці "Про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію"

Список ратифікацій Конвенції N 79 Міжнародної організації праці "Про обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах"

Список ратифікацій Конвенції N 79 Міжнародної організації праці "Про обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах"

Список ратифікацій Конвенції N 77 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці у промисловості"

Список ратифікацій Конвенції N 78 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці на непромислових роботах"

Протокол наради Глав Незалежних Держав

Протокол наради Глав Незалежних Держав

Протокол наради Глав Незалежних Держав

Про передачу будинку в орендне користування акціонерному товариству "Українська фондова біржа"

Протокол наради Глав держав та урядів Співдружності Незалежних Держав

Протокол наради Глав урядів Незалежних Держав

Про механізм економічного стимулювання укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції на 1992 рік

Угода про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору

Угода Глав держав Співдружності Незалежних Держав про власність колишнього Союзу РСР за кордоном

Протокол наради Глав урядів Незалежних Держав

Угода Ради Глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні Сили і Прикордонні війська

Тимчасова угода про Раду глав держав та Раду глав урядів Співдружності Незалежних Держав

Угода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил

Про присвоєння імені Ю.Г. Бубнова риболовному морозильно-консервному траулеру

Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів

Про присудження Державних премій України по архітектурі 1991 року

Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України

Про затвердження т. Моісеєвої А.В. членом колегії Міністерства охорони здоров"я України

Про визнання таким, що втратив чинність, абзаца другого підпункту 4 пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1986 р. N 235

Про членів колегії Державного комітету України у справах архітектури, будівництва і охорони історичного середовища

Інструкція про встановлення груп інвалідів

Про Порядок збору та використання коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів загального користування

Про внесення змін до Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв"язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у провадженні яких перебува...

Про заходи у зв"язку з введенням в обіг купонів багаторазового використання

Про створення Українського національного фонду підтримки підприємництва і розвитку конкуренції

Питання Державного комітету України у справах архітектури, будівництва і охорони історичного середовища

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України

Про умови праці працівників корпорації "Легтекс"

Про збільшення виробництва лікарської рослинної сировини і препаратів з неї

Про порядок введення в дію Закону Кримської АРСР "Про плату за землю"

Про соціальний захист населення і внутрішнього ринку України

Про прогноз економічного та соціального розвитку Кримської АРСР у 1992 р.

Про соціальний захист населення в умовах лібералізації цін

Про присвоєння Кобзону Й.Д. почесного звання "Народний артист України"

Про плату за землю

Положення про порядок формування і застосування вільних (ринкових) цін і тарифів на продукцію, товари і послуги

Про систему цін у народному господарстві і на споживчому ринку України

Про перенесення дня відпочинку в січні 1992 року

Про затвердження Положення про акцизний збір

Про прогнозний республіканський бюджет Кримської АРСР на I квартал 1992 року

Про центральну комісію щодо загальнокримського референдуму

Про припинення дії Постанови Верховної Ради Кримської АРСР від 19 липня 1991 р.

Нота про встановлення дипломатичних відносин з Австралією

Про нові заставні ціни на скляну тару

Нота МЗС України про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Державою Ізраїль

Про тарифи внесків на державне соціальне страхування, що сплачуються колегіями адвокатів

Про надання селищу міського типу Армянську статусу міста

Про проект Конституції Республіки Крим

Обмін листами між Президентом України та Президентом Сполучених Штатів Америки

Про правовий режим державних дач, санаторно-курортних та інших об"єктів колишніх органів державної влади і управління Союзу РСР, а також санаторно-курортних установ інших республік (крім України) та відомств, що знаходяться на території Кримської АРСР

Про рішення Української Ради з туризму та екскурсій від 27 листопада 1991 р. про ліквідацію Кримської республіканської Ради з туризму та екскурсій і створення акціонерного товариства "Укрпрофтур"

Угода про цивільну авіацію та про використання повітряного простору

Про плату за трудові ресурси сільським і селищним Радам народних депутатів промисловими та іншими підприємствами і організаціями, працівники яких проживають в сільській місцевості

Про призначення віце-прем'єр-міністра України

Про присвоєння спеціального звання

Про призначення Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України

Про помічника Президента України з питань державної безпеки

Про помічника Президента з питань державного будівництва

Про заробітну плату працівників Адміністрації Президента України в грудні 1991 року

Про фінансування витрат Адміністрації Президента України в грудні 1991 рок

Про помічника Президента України з питань міжнаціональних відносин

Нота МЗС Республіки Вірменія про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Вірменія

Питання Державного комітету України по зв"язку

Питання Адміністрації зони відчуження земель, радіаційно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про заступника Міністра оборони України

Президент України Указ

Про примірний план роботи Верховної Ради Кримської АРСР на перше півріччя 1992 року

Про відділи та управління виконавчих комітетів районних, міських, районних у місті Рад народних депутатів

Про деякі питання практики вирішення господарських спорів

Про створення депутатської робочої групи для проробки питань, пов"язаних з вдосконаленням системи національної безпеки України

Заява "Дванадцатьох" про майбутній статус Росії та іншіх колишніх республік

Про скасування постанови Ради Народних Комісарів УСРР від 17 грудня 1933 р. "Про позбавлення Л. Курбаса звання народного артиста УСРР"

Про створення Української державної корпорації по виробництву целюлози, паперу, картону, заготівлі та переробці вторинної сировини

Угода про координаційні інститути Співдружності Незалежних Держав

Про додаткові заходи соціального захисту студентів вищих, учнів середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, аспірантів і докторантів

Алма-Атинська декларація

Угода про спільні заходи щодо ядерної зброї

Про призначення т. Никитенка Г.Г. президентом Державної корпорації виробників товарів легкої промисловості

Рішення Ради Глав держав Співдружності Незалежних Держав

Протокол наради Глав Незалежних Держав

Протокол до Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав, підписаної 8 грудня 1991 року в м. Мінськ Республікою Білорусь, Російською Федерацією (РРФСР), Україною

Заява Верховної Ради України з приводу укладення Україною Угоди про співдружність незалежних держав

Про заробітну плату працівників органів прокуратури України

Про прогноз Республіканського бюджету України на I квартал 1992 року

Про порядок введення в дію Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Про застосування на території України Закону СРСР "Про амністію військовослужбовців, які ухилились від військової служби"

Про коригування рівнів пенсій, призначених до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення"

Про проект Закону України про колективне сільськогосподарське підприємство

Про проекти законів України про приватизацію державних підприємств, приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію), про банкрутство, про приватизаційні цінні папери

Про порядок введення в дію Закону України "Про селянське (фермерське) господарство"

Про проект Закону України про державну статистику

Про порядок введення в дію Закону України "Про податок на добавлену вартість"

Про введення в дію Закону України "Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність"

Про створення робочої групи по підготовці пакету законопроектів про місцеву владу

Про пропозиції Міністерства юстиції України і Верховного Суду України щодо встановлення класних чинів для спеціалістів судів, які не є суддями, спеціалістів органів юстиції та державного нотаріату

Угода між Україною і Республікою Куба про торгівлю і співробітництво

Договір про співробітництво між Російською Академією наук і Академією наук України

Угода про співробітництво господарських, арбітражних судів Республіки Бєларусь, Російської Федерації і України

Про інформацію Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування "Про стан ведення лісового господарства і дотримання природоохоронного законодавства лісовими підприємствами і організаціями в Карпатському регіоні"

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Про селянське (фермерське) господарство

Про податок на добавлену вартість

Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність

Про проект Закону України про посилення боротьби з організованою злочинністю

Про фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури України

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до статті 248-11 Цивільного процесуального кодексу України

Про розміри надбавок до посадових окладів за класні чини та вислугу років працівникам органів прокуратури України

Про Керівника Секретаріату Верховної Ради України

Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Директива Ради N 91/674/СЕЕ про річну звітність та консолідовані рахунки страхових підприємств

Директива Ради 91/675/ЄЕС "Щодо утворення Комітету з питань страхування"

Директива Ради 91/674/ЄЕС "Щодо річних звітів та консолідованих звітів страхових компаній"

Про термінову закупівлю по імпорту сірки

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу Української РСР

Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний збір"

Про підвищення грошового утримання військовослужбовців, окладів і тарифних ставок працівників підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України

Про акцизний збір

Про порядок введення в дію Закону України "Про державне мито"

Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради Української РСР від 4 червня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про освіту"

Рекомендація Комісії 92/48/ЄЕС "Щодо страхових посередників"

Про затвердження Положення про Державний комітет України по хлібопродуктах

Звернення Верховної Ради України до Міжнародного Олімпійського Комітету

Про проекти законів України про приватизацію державних підприємств, про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) та про банкрутство

Про державне мито

Про проект Закону України про оподаткування доходів підприємств і організацій

Європейська Енергетична Хартія

Про проект Закону України про пресу

Про встановлення граничного рівня рентабельності, що враховується при оподаткуванні прибутку

Про похорон народного артиста СРСР А.Є. Гашинського

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Угода про створення Регіональної співдружності в галузі зв"язку

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів

Про проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та Житлового кодексу Української РСР

Про проект Закону України про Службу національної безпеки України

Про надання права Національному банку України виступати гарантом кредитів перед іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями

Про проект Закону України про колективне сільське господарство

Про підвищення з 1 грудня 1991 року тарифних ставок і посадових окладів працівників бюджетних установ і організацій

Принципи Організації Об"єднаних Націй стосовно літніх людей

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства"

Про тт. Кузьменка С.М. і Хропатого Б.Ф.

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1991 року

Про затвердження т. Груші С.П. головою правління Української державної страхової комерційної організації

Спільне комюніке щодо встановлення консульських відносин між Україною і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії

Про порядок найняття і звільнення керівника державного підприємства, що перебуває у загальнодержавній власності

Про призначення т. Олійника Б.С. президентом Державної адміністрації залізничного транспорту України

Про внесення змін до Правил віднесення підприємств побутового обслуговування населення до розрядів

Про створення Державної адміністрації залізничного транспорту України

Протокол про встановлення консульських відносин між Україною та Республікою Болгарія

Про Прес-секретаря Президента України

Про Керівника економічної служби Президента України

Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Болгарією

Про Адміністрацію Президента України

Про Керівника юридичної служби Президента України

Про Керівника групи помічників і референтів Президента України

Про порядок введення в дію Закону України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності"

Про Секретаря Адміністрації Президента

Про Керівника служби Президента України по зв'язках з громадськими, політичними організаціями та рухами

Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Духова Б.І.

Про утворення Петриківського району Дніпропетровської області

Про утворення Печенізького району Харківської області

Про проект Закону України про культуру

Про віднесення селища міського типу Первомайський Харківської області до категорії міст обласного підпорядкування

Про звільнення тов. Хоменка М.Г. з посади Керівника Секретаріату Верховної Ради України

Про наукову і науково-технічну діяльність

Питання Адміністрації Президента України

Про Керівника інформаційно-аналітичної служби Президента України

Про введення в дію Митного кодексу України

Про присвоєння спеціальних звань

Про утворення Петриківського району Дніпропетровської області

Про комісію Президії Верховної Ради Кримської АРСР по державних нагородах

Про проект Закону України про єдиний митний тариф

Про введення в дію Закону України "Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення"

Про порядок введення в дію Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу"

Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про альтернативну (невійськову) службу

Про прийняття на баланс Верховної Ради Кримської АРСР об"єктів власності та матеріальних цінностей колишнього Кримського республіканського комітету Компартії України та майна КПРС, що знаходяться на території Республіки

Про передачу в тимчасову оренду частини службових приміщень, транспорту й іншого майна, що не використовується Верховною Радою Кримської АРСР

Про Кримську республіканську організацію ЛКСМУ (МДС)

Про газету Верховної Ради Кримської АРСР "Кримські вісті"

Про скликання шостої сесії Верховної Ради Кримської АРСР

Про зміну штатного розпису апарату управління Верховної Ради КАРСР

Про продовження термінів республіканського конкурсу на кращий проект Державного герба, Державного прапора і Державного гімну Республіки Крим

Про проект Конституції Республіки Крим

Митний кодекс України

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів від 1 жовтня 1990 року N 296

Про прийняття обов"язків Головнокомандуючого Збройними Силами України

Про Збройні Сили України

Про утворення Міністерства освіти України та ліквідацію Міністерства народної освіти України і Міністерства вищої освіти України

Про введення в дію Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"

Про інформацію Тимчасової комісії по розслідуванню комплексу подій, пов"язаних з аварією на Чорнобильській АЕС

Про хід виконання заходів, передбачених постановами ВР "Про Концепцію проживання населення на територіях України з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок "Чорнобильської катастрофи"

Про утворення Державного митного комітету України

Про визнання державної незалежності Республіки Словенії

Про визнання державної незалежності Республіки Хорватії

Про встановлення дипломатичних відносин з державами-суб"єктами колишнього СРСР

Звернення Верховної Ради України до народних депутатів СРСР від України

Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Про ратифікацію Договору "Про основи міждержавних відносин України і Республіки Узбекистан"

Про проект Закону України про іноземні інвестиції

Про дію міжнародних договорів на території України

Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність"

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

Про товарну біржу

Про ратифікацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав

Про введення в дію Закону України "Про товарну біржу"

Щодо створення сприятливих умов для збільшення надходження в Україну товарів народного споживання по імпорту

Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України

Резолюція N 46/62 Генеральної Асамблеї ООН "Розвиток та зміцнення добросусідських відносин між державами"

Декларація про встановлення фактів Організацією Об"єднаних Націй в галузі підтримання міжнародного миру та безпеки

Про затвердження Положення про посвідчення посадової особи органів Прокуратури України та опис цього посвідчення

Питання Державної інспекції України по контролю за цінами

Про затвердження Положення про Державний комітет України по соціальному розвитку села

Про пропозиції Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо державної символіки України

Про затвердження тексту присяги працівника Прокуратури України

Про заснування видання Верховної Ради України - журналу "Віче"

Про участь України у міжнародному олімпійському русі

Про проект Закону України про споживчу кооперацію

Про безкоштовну видачу форменого одягу працівникам державної лісової охорони системи Міністерства лісового господарства України

Заява Глав держав республіки Білорусь, РРФСР, України

Угода про створення Співдружності Незалежних Держав

Про текст Військової присяги

Договір про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою

Про Збройні Сили України

Про віднесення міста Вугледар Донецької області до категорії міст обласного підпорядкування

Про утворення Підгаєцького району Тернопільської області

Про утворення Герцаївського району Чернівецької області

Про зміну меж міста Ульяновки Кіровоградської області

Про зміну меж міста Ватутіне Черкаської області

Про зміну строків приведення законодавчих актів Української РСР у відповідність із Законом Української РСР "Про власність"

Питання Лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України

Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення"

Про Постанову Верховної Ради Української РСР від 27 червня 1991 р. "Про проект Договору про Союз Суверенних Держав, представлений Президентом СРСР"

Про оборону України

Про порядок введення в дію Закону України "Про оборону України"

Про порядок введення в дію Закону України "Про Збройні Сили України"

Про зміну меж міста Рівне

До парламентів і народів світу

Про внесення деяких змін до Тимчасового регламенту засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Про Голову Верховної Ради України

Про перелік медичних показань та порядок видачі медичних висновків дітям-інвалідам з дитинства віком до 16 років

Про припинення повноважень народного депутата і Голови Верховної Ради України Кравчука Л.М.

Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів Союзу РСР

Про нагородження медаллю "За відвагу на пожежі" працівників пожежної охорони Тернопільської області

Про відзначення працівників виробничого об"єднання "Фармація", Кримська АРСР, державними нагородами України

Про присвоєння творчим працівникам Одеського державного академічного театру опери та балету почесних звань України

Про відзначення робітників та інженерно-технічних працівників будівельних організацій державними нагородами України

Про відзначення працівників Харківського виробничо-торговельного хутрового об"єднання державними нагородами України

Про відзначення працівників виробничого об"єднання газового господарства "Кіровоградгаз" державними нагородами України

Про відзначення активних учасників організації Спілки наукових і інженерних об"єднань України державними нагородами України

Про відзначення працівників Маріупольського заводу технологічного устаткування, Донецька область, державними нагородами України

Про відзначення активістів та працівників Українського товариства охорони пам"яток історії та культури державними нагородами України

Про передачу приміщень Одеському державному педагогічному інституту імені К.Д. Ушинського

Про відзначення працівників підприємств легкої і місцевої промисловості державними нагородами України

Про відзначення працівників Харківського орендного виробничо- торговельного об"єднання "Червона нитка" державними нагородами України

Загальні умови укладання підрядних контрактів у капітальному будівництві України на 1992 рік

Про відзначення працівників Черкаської фабрики імені Лесі Українки державними нагородами України

Про нагородження тов. Тарасенка О.Г. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України

Про нагородження тов. Робочого П.С. Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України

Про відзначення працівників агропромислового комплексу державними нагородами України

Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Генеральною дирекцією архівів Литви при Уряді Литовської Республіки

Про звернення працівників Верховного Суду України

Про утворення Печенізького району Харківської області

Про віднесення селища міського типу Первомайський Харківської області до категорії міст обласного підпорядкування

Про присвоєння тов. Бунєвичу В.А. почесного звання "Заслужений працівник промисловості України"

Про відзначення працівників фізичної культури і спорту державними нагородами України

Про присвоєння тов. Якубовичу Б.К. почесного звання "Заслужений юрист України"

Про нагородження медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку"

Про відзначення працівників зв"язку державними нагородами України

Про присвоєння класного чину Генеральному прокурору України

Про присвоєння професору Стєклову В.К. почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України"


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка