Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Законодательные и нормативные акты Украины. Архив

1992 год

>


Документы в редакции 2007 года

измения и дополнения (2009 год) смотри тут 1 2 3 4

Страница 1Про присвоєння військового звання

Про присвоєння військових звань

Про продовження строку видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про першочергові заходи щодо вирішення питань виїзду громадян України за кордон

Щодо пропуску на територію України вантажів рослинного походження

Про поширення дії наказу ДМК України від 25.11.92 р. N 222 на експортно-імпортні операції з суб'єктами господарської діяльності усіх країн колишнього Союзу РСР

Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств

Про припинення дії директиви Міністра оборони

Про введення в дію Інструкції "Про порядок контролю за оплатою продукції, що поставляється за межі України в країни рублевої зони"

Про оплату праці

Про порядок застосування наказу ДМК України від 25.11.92 р. N 222

Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається

Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань політичної статистики

Про призначення Гладуша В.Д. заступником Міністра зовнішніх економічних зв"язків України

Про строки реалізації пункту 2 Розпорядження Президента України від 18 квітня 1992 року N 60

Про Міністра України у справах будівництва і архітектури

Про звільнення з посади Міністра інвестицій і будівництва України

Про заходи щодо забезпечення міжнародної авіаційної діяльності України

Про підведення підсумків заліку взаємної заборгованості підприємств і організацій області

Про видання Донецькому металургійному заводу ліцензії на експорт

Про митний контроль за переміщенням купонів багаторазового використання, що введені на території України

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" скарги на дії службових осіб податкової служби при справлянні ними цього податку подаються органу, якому вони підпорядковані. Рішення цього органу можуть бути о...

Щодо перспектив розвитку молекулярної фізіології в Україні

Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України

Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України

Про стягнення платежів за забруднення водойм підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства та Правила приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України

Суд може присудити аліменти на неповнолітніх дітей за час до подачі заяви про стягнення аліментів, але не більш як за три роки, коли позивач подасть докази, що він вживав заходів до одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ...

Про витрати на харчування і проживання працівників, зайнятих на будівництві об"єктів, пов"язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи

Про призначення Шевчука В.Я. заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України і увільнення від цих обов"язків Костицького В.В.

Про публікацію рівнів цін на окремі споживчі товари

Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками

Положення про Секретаріат Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

Про Декрет Кабінету Міністрів України

Про заходи щодо підтримки благодійних акцій, спрямованих на посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення

Про виділення Мінсоцзахисту коштів для залучення в міські та районні органи соціального забезпечення додаткової чисельності працівників та придбання необхідного обладнання й інвентаря

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про торговельно-економічне співробітництво у 1993 році

Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України

Про передачу Запорізького інженерного госпрозрахункового підприємства з ліквідації аварій до функціонального управління Штабу цивільної оборони України

Про збільшення штатної чисельності органів внутрішніх справ, військ внутрішньої і конвойної охорони МВС

Угода Національного Державного банку Республіки Казахстан та Національного банку України про надання взаємного технічного кредиту

Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні

Про організацію санаторно-курортного лікування дітей

Про внесення змін до наказу Державного митного комітету України від 04.09.92 р. N 173

Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії

Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

Про перенесення строку повернення кредиту, наданого підприємствам та організаціям будівельного комплексу для поповнення іхніх оборотних коштів

Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан щодо участі України в розвитку нафтогазового комплексу Республіки Казахстан

Про оплату витрат на відрядження в пункті відрядження в держави рубльової зони

Угода про порядок проведення міждержавного заліку між підприємствами та організаціями України і Республіки Казахстан

Про дозвіл Мінфіну на виділення коштів Господарському управлінню Кабінету Міністрів України

Про виділення коштів для подання допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха

Про забезпечення Київської, Львівської, Одеської та Харківської обласних державних адміністрацій пристосовуваними виробничими приміщеннями з метою зміцнення матеріально-технічної бази органів державного пробірного нагляду

Про затвердження персонального складу Державної делегації України на переговори з Російською Федерацією з питання про правонаступництво щодо зовнішнього боргу і активів колишнього Союзу РСР

Про оплату праці осіб начальницького складу, прикомандированих до Адміністрації Президента України з органів внутрішніх справ

Про виділення Мінсоцзахисту коштів для надання допомоги інвалідам з нагоди новорічних і різдвяних свят

Про затвердження складу Комісії з питань координації приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн

Про присудження Державних премій України по архітектурі 1992 року

Про зміни до Указу Президента України від 7 листопада 1992 року N 552 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 13 грудня 1991 р. N 6 "Про Адміністрацію Президента України"

Про виділення Держхарчопрому вугілля АКО

Про керівника Служби матеріально-технічного і фінансового забезпечення Адміністрації Президента України

Про заходи щодо подальшого вдосконалення медичної допомоги і медико-соціальної експертизи при захворюваннях вуха, горла і носа

Про завідуючого відділом у питаннях громадянства Адміністрації Президента України

Про завідуючого відділом у питаннях помилування Адміністрації Президента України

Про керівника Служби Президента України з питань внутрішньої політики

Про заступника Міністра фінансів України

Про перенесення робочого дня з 8 на 10 січня 1993 року

Про призначення Шевчука П.І. заступником Міністра юстиції України

Про зміни у складі Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України

Про призначення Терьохіна С.А. заступником Міністра економіки України

Про призначення заступників начальника Головної державної податкової інспекції України

Про впровадження системи національних рахунків

Про утворення Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей

Про невідкладні заходи для прискорення будівництва об"єктів, пов"язаних з відселенням громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

Про заступника Секретаря Адміністрації Президента України

Про забезпечення виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів"

Про увільнення Раханського А.В. з посади заступника Міністра економіки України

Про увільнення Мельника Б.П. з посади заступника Міністра економіки України

Про прибутковий податок з громадян

Про податок на добавлену вартість

Про призначення Петрика В.М. завідуючим Першим відділом Кабінету Міністрів України

Про перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього збору

Про приватизацію земельних ділянок

Про зупинення дії пунктів 5 і 46 Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану

Про податок на прибуток підприємств і організацій

Про акцизний збір

Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності

Про першого заступника Міністра внутрішніх справ України

Про поновлення на роботі

Про передачу до функціонального управління Міністерства освіти закладів освіти колишнього Міністерства зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі

Про внесення доповнення до номенклатури спеціальностей середніх медичних працівників

Про внесення змін та доповнень до деяких постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах

Про внесення змін до інструкції Мінфіну і Мінпраці України від 6 серпня 1992 р. про службові відрядження

В позові про визнання на підставі ст. 57 Цивільного кодексу недійсним договору дарування жилого будинку, як укладеного у зв"язку із збігом тяжких обставин, відмовлено, оскільки наявність таких обставин судом при перевірці обгрунтованості вимог не вст...

Про заступника Голови Комісії Президента України по зв"язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю

Відповідно до ст. 54 ЖК переважне право на ізольоване жиле приміщення, що звільнилось у квартирі, в якій проживає два або більше наймачів, має той з них, хто потребує поліпшення житлових умов, правила ст. 45 цього Кодексу щодо першочерговості надання...

Про звільнення з посади першого заступника глави Київської міської державної адміністрації

Про дозвіл Мінфіну на виділення коштів Стебницькому калійному заводу

Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю

Про виділення коштів Закарпатській обласній державній адміністрації для оплати виконаних робіт по будівництву Берегівської районної лікарні

Про Положення про Комісію Президента України по зв"язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю

Про розподіл ресурсів нафтопродуктів

Про введення державної статистичної звітності N 23-тн "Звіт про причини тимчасової непрацездатності"

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов"язаних з недостачами продовольчих товарів при поставках і перевозках

Щодо компенсації запорізькому виробничому об"єднанню "АвтоЗАЗ" різниці цін на автомобілі ЗАЗ-1102 "Таврія"

Про заступників Міністра внутрішніх справ України

Про фінансування в 1992 році додаткових витрат, пов"язаних з реалізацією окремих законодавчих актів щодо оплати праці та зростанням цін

Скасування рішення, вироку, ухвали або постанови суду чи постанови іншого органу відповідно до ст. 343 ЦПК може бути підставою для перегляду у зв"язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду в цивільних справах, що набрали законної...

Про підведення підсумків заліку взаємної заборгованості підприємств і організацій України

Про подання на ратифікацію Верховній Раді України Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова

Про регулювання цін

Якщо на час розгляду спору про поділ жилого приміщення у будинку житлово-будівельного кооперативу між подружжям пайові внески за це приміщення сплачено повністю, цей спір судом вирішується не на підставі положень ст. 146 ЖК, а за правилами поділу жил...

Про державне замовлення та механізм ціноутворення в сільськогосподарському виробництві

Про розмір Державної премії України в галузі науки і техніки

Про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації щодо реалізації на території України програми житлового будівництва для виведених з Німеччини органів управління, частин та підрозділів Західної групи військ

Протокол про основні напрямки виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво у військово-економічній, військово-технічній, тиловій та військово-науковій галузях

Протокол про порядок виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво в області підготовки спеціалістів у військово-навчальних закладах

Протокол про порядок виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво в області військово-медичного забезпечення

Протокол про порядок виконання Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Болгарія про двостороннє співробітництво в області військового зв'язку

Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про економічне та науково-технічне співробітництво

Угода про основи взаємовідносин і співробітництво між Україною та Арабською Республікою Єгипет

Угода між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про сприяння та взаємний захист інвестицій

Угода між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про культурне і наукове співробітництво

Протокол про співробітництво в галузі інформації між Україною і Арабською Республікою Єгипет

Протокол про консультації між Міністерством Закордонних Справ України і Міністерством Закордонних Справ Арабської Республіки Єгипет

Спільне українсько-єгипетське комюніке

Про затвердження положень про надзвичайні протиепізоотичні комісії

Статут Міжнародного союзу електрозв"язку

Про створення міжвідомчої робочої групи для опрацювання проектів концепції та державної програми поводження з радіоактивними відходами

Про увільнення Корнієнка Л.Я. з посади першого заступника Міністра економіки України

Регламент Ради (ЄЕС) N 3955/92

Про створення Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості

Про посилення режиму санкцій Ради Безпеки ООН щодо Союзної Республіки Югославії (Сербії та Чорногорії)

Щодо розподілу нафтопродуктів та контролю за їх використанням

Про передачу майна птахорадгоспу "Південний" Єланецького району Миколаївської області з комунальної до загальнодержавної власності

Директива Ради 92/121/ЄС "Про здійснення нагляду і контролю за діяльністю кредитних установ, пов"язаною з підвищеним ризиком"

Про затвердження роздрібних цін на автомобільний бензин і дизельне паливо, що реалізуються населенню

Про затвердження Положення про розмір коефіцієнту перерахунку вартості об"єктів

Про затвердження табелів оснащення м"яким інвентарем лікарень, диспансерів, пологових будинків, медико- санітарних частин, поліклінік, амбулаторій

Про порядок контролю за оплатою продукції, що поставляється за межі Україн

Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов"язаних із здійсненням господарської діяльності

Про утворення Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом

Про адвокатуру

Про розпорядження Представника Президента України у місті Києві від 26 листопада 1992 року N 1471 "Про використання нежилого будинку N 12 по вул. Леніна в Старокиївському районі"

Про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці

Про невідповідність законодавству деяких розпоряджень Представника Президента України у місті Києві

Про утворення Тимчасової депутатської комісії для перевірки звернень народних депутатів до органів виконавчої влади з питань надання квот і ліцензій на вивіз з України гостродефіцитних матеріалів

Про утворення Тимчасової депутатської комісії по перевірці заяв народних депутатів України з питань відповдіності текстів прийнятих і опублікованих законодавчих актів

Про утворення Тимчасової депутатської комісії для перевірки роботи Фонду державного майна України

Про утворення Тимчасової депутатської комісії для перевірки роботи Національного банку України

Про збільшення чисельності Прикордонних військ України

Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру"

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1992 року

Про внесення змін і доповнень до Закону України " Про тимчасове зупинення повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 Конституції Украї

Про доповнення Конституції (Основного Закону) України статтею 97-1 та внесення змін і доповнень до статей 106,114-5 і 120 Конституції України

Про відведення земельних ділянок та зміну меж смт Массандра

Про надання селищу міського типу Щьолкіно статусу міста районного підпорядкування

Про відставку Голови Правління Національного банку України Гетьмана В.П.

Про порядок фінансування видатків з державного бюджету в I кварталі 1993 року

Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації і Урядом Чеської і Словацької Федеративної Республіки про транзит військових поїздів з військовими вантажами Західної групи військ Збройних Сил Російської Федерації через території Чеської і Словацько

Про інформацію тимчасової депутатської комісії Верховної Ради Криму, створену для проведення парламентського розслідування подій, що сталися 1, 5 та 6 жовтня 1992 року в Криму

Про законодавчу ініціативу з питання реалізації права громадян Республіки Крим на подвійне громадянство

Про хід розгляду депутатського запиту народного депутата Республіки Крим Рижкова Ю. Г. про будівництво човнового кооперативу "Утес" в м. Алушті

Про депутатський запит народного депутата Республіки Крим Васильєва Б. О. щодо підвищення вартості проїзду на міському та приміському пасажирському автотранспорті в м. Феодосії

Про депутатський запит народного депутата Республіки Крим Воробйової Л. В. до начальника Управління капітального будівництва Ради Міністрів Криму Блощицина В. А. про незадовільне будівництво учбового комплексу СПТУ-43 в Бєлогорському районі

Резолюція 47/33 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1992 року "Декларація про захист усіх осіб від насильницького зникнення"

Про проект Закону України про внесення змін до Лісового кодексу Української РСР

Про проект Постанови Верховної Ради України про перейменування комісій Верховної Ради України з питань державного суверенітету міжреспубліканських і міжнаціональних відносин та у питаннях діяльності Рад народних депутатів, розвитку місцевого самовряд...

Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин

Про найменування в Сакському районі населеного пункту авіаційного містечка "Саки-4 ", віднесення його до категорії селищ міського типу і утворення селищної Ради

Про депутатський запит народного депутата Республіки Крим Федорова Ю. К.

Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про порядок підготовки офіцерських кадрів у військово-навчальних закладах

Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про порядок переводу і звільнення осіб офіцерського складу, прапорщиків та мічманів

Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про принципи взаємного технічного і тилового забезпечення їх Збройних Сил

Звернення Верховної Ради Криму до глав держав і Парламентів країн СНД, прийняте на X сесії Верховної Ради Криму

Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про принципи використання повітряного простору, взаємодії Військово-повітряних сил та засобів Протиповітряної оборони

Про підзвітність виконавчих комітетів Рад народних депутатів Республіки Крим

Про виділення коштів для подання допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося у жовтні-листопаді 1992 року

Про протиправні дії по відношенню до державних та інших нагород

Про розмежування майна державної (Республіки Крим) власності і власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальної)

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про вільну торгівлю

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове співробітництво

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про діяльність залізничного транспорту

Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді Міністрів Республіки Бєларусь

Про Положення про Міністерство оборони України

Про проект Закону Республіки Крим "Про внесення змін і доповнень до Закону Кримської АРСР "Про плату за землю"

Про Державну (Республіки Крим) Програму приватизації майна державних підприємств на 1993 рік

Про введення в дію Закону Республіки Крим "Про підзвітність виконавчих комітетів Рад народних депутатів Республіки Крим"

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника Президента України"

Про порядок введення в дію Закону України "Про Представництво Президента України в Республіці Крим"

Про повернення Київському державному художньому інституту його колишньої назви - Українська академія мистецтва

Про проект Закону України про телебачення і радіомовлення в Україні

Про видачу МЗЕЗ Харцизькому державному сталедротово-канатному заводу ліцензію для експорту дроту із заліза та нелегованої сталі

Про Представництво Президента України в Республіці Крим

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування"

Про видачу МЗЕЗ ліцензії спільному підприємству "КОДЕСС" на вивезення цукру до держав-учасниць СНД

Про проведення перерахунку пенсій військовослужбовцям

Про проект Закону України про постійні комісії Верховної Ради України

Про увільнення від обов"язків членів обласних судів України

Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Про утворення Севастопольського міського суду

Про утворення арбітражного суду міста Севастополя

Про призначення Рубана Ю.Г. першим заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України і увільнення від цих обов"язків та обов"язків головного державного інспектора України по охороні навколишнього природного середовища Рибачука В.П.

Про обрання члена військового трибуналу, військова частина 52261

Про звіт головного редактора газети "Голос України" Правденка С.М.

Про увільнення від обов"язків члена військового трибуналу, військова частина 52261

Про проект Закону України про статус ветеранів війни і праці, гарантії їх соціального захисту

Про обрання заступника голови Тернопільського обласного суду та членів обласних судів України

Про увільнення від обов"язків суддів військових трибуналів України

Про проект нової Конституції України

Про законодавчу ініціативу щодо внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР"

Про забезпечення надходжень до валютних фондів України у 1992 році

Про видачу фірмі "Львівнафтопродукт" ліцензії на вивіз до Республіки Бєларусь цукру з недержавних ресурсів в обмін на нафту

Про затвердження Методичних рекомендацій по розробці зональних коефіцієнтів

Про затвердження Інструкції обліку та класифікації аварій на міських водопровідних та каналізаційних системах

Про виділення коштів Закарпатській обласній державній адміністрації на проведення протиепідемічних заходів

Щодо передачі Міністерству охорони здоров'я санаторія імені В.П. Чкалова у м. Одесі

Про присвоєння спеціальних і військових звань

Про заходи щодо стабілізації економіки Криму

Про виділення коштів Держрибгосппрому, Академії наук, Міносвіти

Щодо переміщення через митний кордон України багажу та інших предметів глав дипломатичних і консульських представників акредитованих в Україні

Про додаткові заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Республіці Крим

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України

Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ

Про заступника Голови Соціально-економічної ради Президента України

Про Положення про Комісію Президента України з питань науки та її склад

Про перелік підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності

Про Першого заступника Голови Комісії Президента України з питань науки

Про додаткове регулювання орендних відносин

Про нормалізацію розрахунків з суб"єктами господарської діяльності країн, що використовують рубль як засіб платежу

Про Національну програму створення танкерного флоту України та необхідних інфраструктурних об"єктів

Про надання концерну "Укрхудожпром" службових приміщень

Про виділення коштів Черкаській обласній державній адміністрації на будівництво житлового будинку

Про виділення Господарському управлінню Кабінету Міністрів України коштів на придбання запасних частин для копіювально-розмножувальних машин

Про утворення Шацького району Волинської області

Про зміну меж міста Орджонікідзе Дніпропетровської області

Про утворення Великобілозерського району Запорізької області

Про встановлення меж міста Южноукраїнська Миколаївської області

Про проект Закону України про Національний архівний фонд і архівні установи

Про матеріально-технічне забезпечення роботи газети "Голос України" в 1993 році

Про майно підприємств і організацій України, що знаходяться на території Російської Федерації

Про відновлення селу Колгоспівка Петриківського району Дніпропетровської області колишнього найменування

Про віднесення міста Люботин Харківського району Харківської області до категорії міст обласного підпорядкування

Про призначення виборів Заложцівської селищної Ради народних депутатів Зборівського району Тернопільської області

Про відновлення селам Хмільове Бродівського та Рубанівка Городоцького районів Львівської області колишніх найменувань

Про приведення найменування Кам"янсько-Бузького району Львівської області у відповідність до правил українського правопису

Про найменування села Ленінське Софіївської сільської Ради народних депутатів Компаніївського району Кіровоградської області

Про віднесення селища міського типу Глиняни Золочівського району Львівської області до категорії міст районного підпорядкування

Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів

Про обрання народного депутата Дорчинця Д.Ф. членом постійної Комісії Верховної Ради України з питань правопорядку та боротьби із злочинністю

Про віднесення селища міського типу Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області до категорії міст районного підпорядкування

Про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України

Про присвоєння найменування населеному пункту Магдалинівського району Дніпропетровської області

Про підвищення надбавок за персональні звання службовим особам митних органів

Про приватизацію основних фондів галузевих науково-дослідних установ

Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України"

Про забезпечення виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг"

Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів"

Про зміну порядку оплати за користування жилим приміщенням

Про розрахунки з суб"єктами господарювання України і держав, які використовують рубль як законний засіб платежу

Резолюція 47/68 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи, що стосуються використання ядерних джерел енергії у космічному просторі"

Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

Про управління майном, що є у загальнодержавній власності

Про статус суддів

Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні

Про відшкодування шкоди, заподіяної будівлі Верховної Ради Криму і розташованим в ній організаціям внаслідок подій, що мали місце в м. Сімферополі 5 та 6 жовтня 1992 р.

Про присвоєння дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла України

Питання Державного комітету по нафті і газу

Про створення Інституту Прикордонних військ України

Про визнання повноважень народних депутатів України, обраних у листопаді-грудні 1992 року

Про режим роботи з патогенними мікроорганізмами

Про створення тимчасової комісії для підготовки документів щодо створення Одеської спеціальної (вільної) економічної зони

Про порядок денний десятої сесії Верховної Ради Криму

Про матеріально-технічне оснащення будівельними машинами, автотранспортом, обладнанням підрядних організацій на будівництві енергетичних об'єктів

Про поховання Г.І. Майбороди

Про надання Горлівському фурнітурному заводу тимчасової фінансової допомоги

Про призначення Вишневського С.І. президентом корпорації "Укрмонтажспецбуд"

Про майно пансіонату "Дюльбер"

Про проект Постанови Верховної Ради України про державні нагороди України

Про проект Закону України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Про проект Постанови Верховної Ради України про виїзд громадян України за кордон та їх в"їзд в Україну

Про проект Постанови Верховної Ради України про порядок призначення глав представництв України в іноземних державах та при міжнародних організаціях

Про призначення Шевченка Ю.І. заступником керуючого справами Верховної Ради України

Про заходи щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу

Вирішуючи справи про зміну договору найму жилого приміщення, суд має враховувати, що згідно з ст. 104 ЖК член сім"ї наймача вправі вимагати укладення з ним окремого договору найму, якщо жилу площу, що припадає на нього, може бути виділено у вигляді п...

Про створення робочої групи по підготовці проекту Закону України про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів України

Про перенесення строку проведення наради представників місцевих Рад народних депутатів України

Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон

Про відпуск Укрзалізниці дизельного пального

Про дозвіл Міненерго використати вугілля та топкового мазуту з державного резерву

Про порядок і обсяги утримання частини житлової площі у новозбудованих будинках для підприємств, організацій та установ

Про подання допомоги Київській міській державній адміністрації

Про структуру, штатний розпис та фонд оплати праці працівників Антимонопольного комітету України

Про Представника Президента України в Бориспільському районі Київської області

Про увільнення Підліснюка В.В. з посади завідуючого відділом Кабінету Міністрів України

Про невідкладні заходи щодо забезпечення агропромислового комплексу нафтопродуктами

Про віце-президентів корпорації "Укрмонтажспецбуд"

Про Національний комітет України з питань роззброєння

Угода між Урядом Французької Республіки та Урядом України відносно рибного промислу в Економічній Зоні архіпелагу Кергелен

Про призначення Табачника Д.В. керівником прес-служби Кабінету Міністрів України

Про збереження за Мінченко А.К. умов оплати праці, матеріально-побутового і медичного обслуговування

Про виділення МЗС коштів на купівлю будинку для розміщення в ньому посольства України у Французькій Республіці

Про внесення змін у склад робочої групи з розробки механізму проведення грошової реформи

Про застосування статті 6 Закону України "Про державне мито"

Про приватизацію державного житлового фонду

Про тимчасове припинення індексації грошових доходів населення

Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Азербайджанською Республікою

Про оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Про призначення Соболєва Б.В. і Стешенка Л.Г. заступниками Міністра зовнішніх економічних зв"язків України

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про інвестиційну діяльність"

Про цільову грошову допомогу громадянам з мінімальними доходами

Про невідкладні заходи щодо забезпечення агропромислового комплексу мінеральними добривами і засобами захисту рослин

Про Заяву Президії Верховної Ради України у зв'язку з дорученням VII з'їзду народних депутатів Російської Федерації Верховній Раді щодо розгляду питання про статус міста Севастополя

Про звільнення суб'єктів господарської діяльності від сплати процентів за кредити та від відповідальності за прострочення їх погашення

Про надання гуманітарної допомоги особам, які потерпіли внаслідок збройного конфлікту в Таджикистані

Про відвантаження Республіці Вірменія тваринного масла

Про забезпечення терміного укладання договорів з корпорацією "Росконтракт"

Про підвищення ставок авторської винагороди за видання творів науки, літератури і мистецтва

Про Міністра сільського господарства і продовольства України

Угода про правову допомогу та співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Генеральною прокуратурою Литовської Республіки

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов"язаних з відшкодуванням витрат лікувальних закладів на лікування громадян

Про похорон народного артиста СРСР, композитора Г.І. Майбороди

Про увільнення Гнатенка В.П. від обов"язків першого заступника Міністра культури України

Про введення оперативної звітності про захворюваність на венеричні хвороби та профілактичні заходи

Про пропозиції Комісії Верховної Ради України з питань гласності та засобів масової інформації щодо порядку і періодичності публікації нормативних актів Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України

Про фінансування додаткових науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Про призначення Яковини М.М. першим заступником Міністра культури України

Про процедуру проходження декретів Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України

Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства

Про невідкладні заходи щодо стабілізації роботи вугільної промисловості

Про додаткові заходи щодо стабілізації фінансово-економічного стану сільського господарства та інших галузей агропромислового комплексу України

Протокол намірів між Міністерством зв'язку України і Міністерством пошт та електрозв'язку Франції

Про плату за проведення державного технічного огляду, реєстрацію і перереєстрацію автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з навичок керування ними та екзаменів з правил дорожнього руху

Про відпуск в 1992 році на пні пошкодженої деревини в насадженнях Тернопільської області

Про поставки Держхлібопродукту у IV кварталі ц. р. в Іркутську область сортового насіння гороху, ячменю і комбікормів

Про затвердження форм державної статистичної звітності по земельних ресурсах

Угода між Державним комітетом України з ядерної та радіаційної безпеки та Федеральною інспекцією Швейцарії з ядерної безпеки

Про збільшення граничної чисельності працівників місцевих органів Мінстату та фонд оплати праці

Про внесення змін щодо відшкодування витрат у зв'язку із службовими відрядженнями

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України з питань пенсійного забезпечення

Протокол про перебування делегації Румунської Академії в АН України

Про Представника Президента України у Дзержинському районі Житомирської області


>Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама
Наша кнопка